Výsledky přijímacího řízení 2017

Výsledky prvního kola jednotné přijímací zkoušky byly vyvěšeny 2. 5. 2017. V případě náhradního termínu budou vyvěšeny po 25. 5. 2017 na tomto místě a na nástěnce před vstupem do školy.

Jste-li na seznamu nepřijatých uchazečů o studium – NEZOUFEJTE! Vzhledem k tomu, že každý uchazeč o studium podává 2 přihlášky, na základě našich zkušeností z minulých let víme, že zdaleka ne všichni přijatí uchazeči odevzdají zápisový lístek na naší škole a zůstanou nám tak volná místa. Máte-li vážný zájem studovat na naší škole, pak pošlete v termínu do tří pracovních dnů (ode dne převzetí rozhodnutí o nepřijetí) vyplněný Formulář odvolání.

Maturitní obory

Výsledky včetně pořadí.

Nástavbové studium

Výsledky včetně pořadí.

Učební obory

Tiskopisy