Zpět k Zájemci o studium

Výsledky příjímacího řízení 2020

NÁHRADNÍ TERMÍN

63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ    VÝSLEDKY EPO

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE    VÝSLEDKY IT

Maturitní obory:

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE   IT – PŘIJATÍ |  IT – NEPŘIJATÍ

23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ   MS – PŘIJATÍ  |  MS – NEPŘIJATÍ

63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ   EPO – PŘIJATÍ  |  EPO – NEPŘIJATÍ

23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ   STR – PŘIJATÍ |  STR – NEPŘIJATÍ

26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK   ME – PŘIJATÍ  |  ME – NEPŘIJATÍ

23-43-L/51 PROVOZNÍ TECHNIKA – denní forma   DNS – PŘIJATÍ

23-41-L/51 PROVOZNÍ TECHNIKA – dálková forma   DS – PŘIJATÍ | DS – NEPŘIJATÍ

Učební obory:

ELEKTROMECHANIK pro zařízení a přístroje     PŘIJATÍ     NEPŘIJATÍ

OBRÁBĚČ KOVŮ     PŘIJATÍ     NEPŘIJATÍ

PUŠKAŘ     PŘIJATÍ     NEPŘIJATÍ

STROJNÍ MECHANIK     PŘIJATÍ     NEPŘIJATÍ

Jste přijati?

– měli byste odevzdat zápisový lístek. Kdy tak učiníte je na Vás, nejpozději jej však musíte odevzdat do 5 dní po vyhlášení výsledků přijímacího řízení  pro maturitní obory. Pokud tedy čekáte na výsledky maturitních oborů nebo nehodláte riskovat nákazu Covid 19 při cestě na naši školu, nechejte si zápisový lístek doma – žádnou lhůtu neprošvihnete. Jen nezapomeňte přinést zápisový lístek po konání jednotných přijímacích zkoušek a to do 5 dnů od vyhlášení jejich výsledků.
 

Jste nepřijati?

proti rozhodnutí ředitele se nepodává odvolání
– svůj zájem o studium na naší škole a nesouhlas s výsledkem přijímaček dáte najevo vyplněním Žádosti o vydání nového rozhodnutí – tiskopis a vysvětlení je  https://www.sstebrno.cz/prijimaci-rizeni/
– z minulých let víme, že pohyby přijatých uchazečů (byli přijati ale neodevzdali zápisový lístek, přenesli zápisový lístek jinam) jsou tak značné, že není ojedinělé, že se na odvolání dostane na školu i uchazeč umístěný napoprvé hluboko pod čarou
– jakmile podáte Žádost o vydání nového rozhodnutí můžete buď vyčkat na telefonát z naší školy, kterým budeme oslovovat uchazeče pod čarou v tom pořadí, jak se umístili ihned, jak se nějaké místo uvolní
– nebo můžete sledovat, jak školy budou na svých www stránkách nebo na http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/oddeleni_vzdelavani/volna-mista-na-strednich-skolach-v-jihomoravskem-kraji-pro-skolni-rok-20202021 vyhlašovat druhá a další kola přijímacího řízení, když nenaplní povolené počty žáků po prvním kole a přihlásit se tam. Zápisový lístek pak můžete jednou přenést k nám, kdyby Vám u nás “odvolání” nebo-li “Žádost o vydání nového rozhodnutí” vyšla
 
Přeji úspěch v přijetí a následně i ve studiu ve Vámi zvoleném oboru. Ing. Pavel Meňhart