Zpět k Zájemci o studium

Přijímací řízení na školní rok 2020/2021

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na obor 23-51-H/01 Strojní mechanik – zámečník

Vážení uchazeči, ve 2. kole přijímáme do počtu 5 uchazečů, přijímací zkoušky se nekonají, kritéria naleznete zde Kritéria 2. kolo – SM

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na obor 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Vážení uchazeči, ve 2. kole přijímáme do počtu 4 uchazečů, přijímací zkoušky se nekonají, kritéria naleznete zde Kritéria 2. kolo – MEZ

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na obor 26-43-L/51 Provozní technika – dálkové nástavbové studium

Vážení uchazeči o dálkové nástavbové studium, ve 2 kole přijímáme do počtu 20 uchazečů, přijímací zkoušky se nekonají a jako jediné kritérium je považováno pořadí přijetí přihlášek. KRITÉRIA 2. KOLO

Odvolání proti nepřijetí – ŽÁDOST O VYDÁNÍ NOVÉHO ROZHODNUTÍ

I když podle ustanovení § 18 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 není možné proti rozhodnutí ředitele školy, kterým uchazeč nebyl přijat ke střednímu vzdělávání, odvolání, mohou uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, ale nebyli ke střednímu vzdělávání přijati z důvodu nedostatku volných míst podat Žádost o nové rozhodnutí a mohou být ke střednímu vzdělávání dodatečně přijati prostřednictvím tzv. „nového rozhodnutí“.

Lhůtu pro podání žádosti o vydání nového rozhodnutí upravuje ustanovení § 11 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020 (dále jen „vyhláška“) takto:

1) rozhodnutí vydaná po účinnosti vyhlášky (ustanovení § 11 vyhlášky): 3 pracovní dny ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí

2) rozhodnutí vydaná před účinností vyhlášky (přechodná ustanovení vyhlášky, bod 4): 3 pracovní dny ode dne, kdy byl uchazeč o možnosti podat žádost o vydání nového rozhodnutí poučen
wordŽádost o vydání nového rozhodnutí.doc

icon_pdf_creator_ke_stazeniŽádost o vydání nového rozhodnutí.pdf

Informace pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku

Co musím vědět o přijímacím řízení [PDF]

Dny otevřených dveří

Kritéria přijímacího řízení pro 1. kolo

Maturitní obory

Strojírenství – počítačové systémy a robotika – STR [PDF]

Mechanik elektrotechnik – ME [PDF]

Informační technologie – IT [PDF]

Ekonomika a podnikání – EPO [PDF]

Mechanik seřizovač – programování CNC strojů – MS [PDF]

Učební obory

Strojní mechanik a zámečník – SM [PDF]

Puškař – PU [PDF]

Obráběč kovů – obráběč na CNC strojích – OK [PDF]

Elektromechanik pro zařízení a přístroje – MEZ [PDF]

Nástavbové obory

Provozní tehnika – PT – denní [PDF]

Provozní technika – PT – dálková [PDF]

Postup přihlášení

Základní informace k přijímacímu řízení na střední školy. Návod jak postupovat od vyplnění přihlášky na SŠ, přes přijímací řízení, po odevzdání zápisového lístku najdete na stránkách www.jmskoly.cz

Přihlášky

Přihláška k dennímu studiu [XLSX]

Přihláška k nástavbovému studiu [XLSX]

Přihláška ke studiu má dvě strany, vytištěna musí být oboustranně.

Doručování přihlášek

Přihlášky se podávají do 2. března 2020 osobně na adrese školy nebo poštou. Z důvodu kontroly úplnosti údajů na přihlášce se doporučuje osobní odevzdání přihlášky.

Poštou posílejte přihlášku doporučeně na adresu školy:

[important]Střední škola technická a ekonomická Brno,
Olomoucká, příspěvková organizace
Olomoucká 1140/61, 627 00 Brno[/important]

Osobně se přihlášky přijímají na Střední škole technické a ekonomické Brno ve 3. poschodí budovy A, dveře č. 301 – sekretariát školy nebo dveře dveře č. 306 – kopírovací centrum v pracovní dny od 7.00 do 15.30 hod.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně přijímacího řízení prosím kontaktujte Janu Zemanovou jana.zemanova@sstebrno.cz tel.: 548 515 141 nebo Šárku Ledererovou posta@sstebrno.cz tel.: 548 515 122

Přijímací zkoušky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2020/2021.

Jednotná přijímací zkouška, se koná v řádném termínu:

Čtyřleté obory, včetně nástavbového studia:

  • jediný termín: pondělí 8. června 2020

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na:

  • úterý 23. 6. 2020

Vzorové přijímací zkoušky

Cermat – Testová zadání k procvičování