Puškař (23–69–H/01)

Dokumenty:

Délka studia:

 • 3 roky zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem

Určeno pro:

 • chlapce i dívky

Podmínky pro přijetí: 

prospěch na ZŠ, zdravotní způsobilost posouzená ošetřujícím lékařem na přihlášce korespondující s Předpisem č. 211/2010 Sb. Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělání, § 2 Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělání

Zaměření oboru:

 • pro výrobu, opravy, servis, zkoušení a nastřelování sportovních a loveckých zbraní

Obsah vzdělávání:

 • technické kreslení, čtení výkresů a normalizace
 • základní vědomosti o výpočetní technice
 • zpracování kovových materiálů, dřeva a nekovových materiálů ručním a strojním obráběním
 • historie a vývoj krátkých a dlouhých ručních palných zbraní
 • druhy střeliva
 • technologie výroby kovových i nekovových součástí zbraní
 • jednotlivé díly současných i historických kulových i brokových zbraní, pistolí, revolverů, automatických ručních palných zbraní
 • montáž a demontáž, zkoušení a nastřelování
 • zhotovení jednotlivých součástí zbraní na základě technické dokumentace, popř. podle předlohy (poškozené části zbraně), sestavení do celků
 • výroba replik historických zbraní
 • technické znalosti a praktické dovednosti v ručním zpracování kovů a dřeva
 • znalosti zákona o zbraních a střelivu
 • základy strojního obrábění
 • práce s mechanizovaným ručním nářadím
 • výběr a provedení patřičné povrchové úpravy kovových i nekovových částí zbraní

Výuka probíhá při dodržování patřičných bezpečnostních podmínek ve specializované puškařské dílně vybavené veškerým potřebným nářadím a zařízením.

 Uplatnění absolventa: 

 • puškař výrobce (opravář) loveckých zbraní
 • puškař výrobce (opravář) sportovních zbraní
 • puškař opravář a údržbář
 • zbrojíř
 • dělmistr
 • nástrojař
 • strojní mechanik
 • provozní zámečník
 • montér točivých strojů
 • strojní zámečník
 • provozní zámečník
 • umělecký zámečník
 • revizní technik pro strojní zařízení 

Možnost dalšího vzdělávání

 •  v nástavbovém studiu zakončeném maturitou

Možnost získat 

 • zbrojní průkaz skupiny D dle zákona 119/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů