Mechanik elektrotechnik (26–41–L/01)

Informace o oboru:

 • Délka studia: 4 roky – denní forma vzdělávání
 • Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • Určeno pro: chlapce i dívky

Elektromechanik pro zařízení a přístroje (26–52–H/01) – učební obor

Podmínky pro přijetí:          

 • dobrý prospěch na ZŠ (ø za 1. a 2. pololetí předposledního 8. ročníku a 1. pololetí posledního 9. ročníku ZŠ)
 • výsledky testu celostátní přijímací zkoušky
 • zdravotní způsobilost posouzená ošetřujícím lékařem na přihlášce 

Zaměření oboru: mechatronika, informační technologie, multimediální technika

Obsah vzdělávání:

 • základy elektrotechniky, elektronika, elektrotechnická měření, ověřování funkce jednotlivých zapojení a funkčních celků
 • rozšířená výuka informačních a komunikačních technologií, číslicová technika
 • zpracování zvukových, obrazových a jiných signálů a informací
 • řídící obvody, elektrické pohony, napájecí zdroje, zabezpečovací technika
 • návrhy elektronických obvodů a zařízení s využitím informačních technologií
 • programování a řízení přístrojů, zařízení, automatizovaných linek a robotizovaných pracovišť
 • výroba, montáž, provoz, obsluha, seřizování, oživování, diagnostikování, opravy
 • elektronických prvků a zařízení z oblastí elektroniky v rozsahu dle zaměření oboru
 • odborný výcvik ve 4. ročníku přímo na provozních pracovištích firem 

Mechatronika /MCH/

Nový a moderní technický mezioborový obor zaměřený na automatizované systémy vyšší generace, počítačově řízené robotizované technologické řetězce a CNC výrobní stroje.

Je průnikem vědomostí a dovedností z oborů mechaniky, elektroniky, pneumatiky, hydrauliky, senzoriky, programování, mikroprocesorové, komunikační a výpočetní techniky, informačních technologií, automatizovaného řízení.

Absolvent se vzdělává teoreticky a prakticky:

V ověřování funkčnosti řídících jednotek zařízení testem na PC, s využitím aplikačního SW navrhuje a prakticky sestavuje elektropneumatické a elektrohydraulické systémy řízení, diagnostikuje a odstraňuje poruchy mechatronických řídicích systémů, umí odborně komunikovat a spolupracovat se specialisty oborů mechaniky, elektroniky, automatizační techniky a dalších oborů, dovede uplatňovat své znalosti ve vývoji, výrobě, montáži nastavování, měření, oživování diagnostice, opravě prvků, částí, uzlů obvodů, strojů a řízených strojových systémů. Uplatňuje své znalosti ve zvyšování efektivity, funkčnosti a spolehlivosti výrobků, navrhuje použití mikroprocesorových řídicích systémů ke zdokonalení konstrukčních uzlů např. v automobilech, technologických zařízení a dalších přístrojů. 

Mechatronika je nejprogresivněji se rozvíjející povolání v zemích EU. 

Informační technologie /IT/

Správa a provoz počítačových sítí, konfigurace síťových služeb serverových systémů, síťové operační systémy a jejich administrace, technické vybavení počítačů, principy činností periferií, jejich zapojování a konfigurace, analýza závad, modernizace počítačů a PC sítí, vektorová a rastrová grafika, animace, programování. 

Multimediální technika /MT/

Zpracování informací výpočetní technikou, elektroakustika, zpracování a stříhání zvuku, obrazu, videozáznamů, digitální fotografie, animace, kinematografie, studiová technika, zvukové a obrazové přenosové systémy. Návrhy počítačových sestav pro multimediální techniku, digitální fotoaparáty, mikrofony, mixážní pulty, kamery, zvukové záznamníky, domácí kino. Návrhy a optimalizace pracovišť na elektronické zpracování publikací, zvukovou režii, video režii, přenosové, archivační a zálohovací systémy. 

Uplatnění absolventa:

 • mechanik elektronických zařízení
 • mechanik elektrotechnických zařízení
 • servisní technik
 • elektrotechnik konstruktér, technolog
 • obchodně-technické služby v oblasti elektroniky, elektrotechniky a výpočetní techniky
 • elektrotechnik investic a engineeringu, referent investic
 • technik v armádě a policii
 • elektrotechnik mistr, dílenský mistr, normovač
 • manažer provozu, směnový technik, asistent manažera provozu, asistent manažera výroby
 • elektrotechnik dispečer, dispečer provozu
 • elektrotechnik kontrolor jakosti 

Mechatronika

 • mechanik číslicově řízených strojů
 • mechatronik
 • technik automatizovaných linek a provozů
 • technik v metrologii
 • revizní technik elektrických zařízení
 • správce technického zařízení budov

Informační technologie

 • správce počítačových sítí
 • mechanik zabezpečovací techniky
 • programátor 

Multimediální technika

 • mechanik multimediální techniky
 • technik audiovizuálních aparatur a zařízení
 • správce multimediální techniky
 • návrh a projektování audiovizuálních celků 

Možnost dalšího vzdělávání

 • studium na vyšších odborných školách
 • studium na vysokých školách

Studenti ME oboru využívají dlouhodobé spolupráce s VUT Brno FEKT