Elektromechanik pro zařízení a přístroje (26–52–H/01)

Dokumenty:

Délka studia: 

 • 3 roky zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem

Určeno pro:

 • chlapce i dívky

Podmínky pro přijetí:  prospěch na ZŠ, zdravotní způsobilost posouzená ošetřujícím lékařem na přihlášce korespondující s Předpisem č. 211/2010 Sb. Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělání, § 2 Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělání

Zaměření oboru: pro činnost v oblasti veškeré slaboproudé elektroniky od spotřební, průmyslové, a výpočetní techniky ve výrobní a servisní sféře, až po základy elektromontážních prací  

Obsah vzdělávání:

 • základy elektroniky, činnosti elektronických obvodů
 • návrhy elektronických zařízení s využitím informačních technologií
 • praktické ověřování funkčnosti el. zařízení podle výkresové dokumentace s využitím grafického aplikovaného software
 • programování a řízení přístrojů, zařízení, automatizovaných linek a robotizovaných pracovišť
 • ověřování funkce jednotlivých zapojení a funkčních celků
 • výroba, montáž, provoz, obsluha, seřizování, oživování, diagnostika elektronických prvků a zařízení
 • aplikace získaných znalostí a dovedností v laboratorní i provozní praxi
 • specializace v oblasti servisu spotřební elektroniky, výpočetní a zabezpečovací techniky
 • rozšířená výuka výpočetní techniky

 Uplatnění absolventa:

 •  mechanik elektronických zařízení
 • mechanik elektrotechnických zařízení
 • mechanik číslicově řízených strojů
 • mechanik zabezpečovací techniky
 • servisní mechanik elektrických strojů a přístrojů
 • elektromontér výtahů
 • mechanik vážících zařízení
 • provozní elektrikář slaboproudých zařízení
 • elektrotechnik kontrolor jakosti
 • mechanik měřicích, regulačních a automatizačních zařízení
 • elektromechanik zabezpečovacích a sdělovacích zařízení
 • obchodník s prostředky elektroniky a elektrotechniky

Možnost získat

 • osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle § 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

 Možnost dalšího vzdělávání

 • v nástavbovém studiu zakončeném maturitou