Provozní technika – denní (23-43-L/51)

Dokumenty:

Délka studia: 

 • 2 roky
 • zakončené maturitní zkouškou

Forma studia:

 • DENNÍ
 • dopolední výuka – soustavná příprava na povolání

Určeno pro:

 • absolventy 3letých učebních oborů strojírenských – nástrojař, puškař, modelář, strojní mechanik, zámečník, mechanik opravář, mechanik, klempíř, instalatér všech specializací, obráběč kovů 

Podmínky pro přijetí:

 • úspěšné absolvování učebního oboru s výučním listem, uznávaným a platným pro ČR
 • prospěch ve 3. ročníku učebního oboru
 • výsledky testu celostátní přijímací zkoušky
 • zdravotní způsobilost posouzená ošetřujícím lékařem na přihlášce

Přihlášky:

 • nejpozději do 1. března včetně ověřené kopie výučního listu a ověřené kopie posledního vysvědčení z SOU. Uchazeči, končící 3. ročník učebního oboru, doloží potvrzení výsledků studia na přihlášce

Zaměření oboru:

 • rozšíření všeobecných i odborných technických znalostí získaných v oboru vyučení

Obsah vzdělávání:

 • řízení provozů, zabezpečení plynulosti výroby
 • práce s technickou a ekonomickou dokumentací
 • počítačová podpora řízení výroby
 • navrhování technologických postupů výroby a montáže výrobků
 • dodržování norem, měření a kontrola jakosti výrobků
 • technologické podmínky pro operace obrábění, tváření, tepelného zpracování, montáže
 • plánování strojů, zařízení, nástrojů, měřidel a výrobních pomůcek pro realizaci technologických operací
 • základy progresivních metod komplexní automatizace
 • úprava programů pro vykonávání operací na číslicově řízených strojích
 • řízení výroby, montáže a oprav strojů a technologických zařízení
 • pravidla hospodaření podniků a soukromého podnikání v tržní ekonomice
 • ekonomické propočty, plánování nákladů, výnosů a zisku

Uplatnění absolventa:

 • ve středních technickohospodářských funkcích
 • strojírenský technik mistr
 • strojírenský technik dispečer
 • strojírenský technik technolog
 • strojírenský technik konstruktér
 • strojírenský technik technické kontroly
 • zkušební technik
 • servisní a školící technik
 • specializovaný pracovník v obchodě a poradenství
 • soukromý podnikatel v oboru provozní technika

Možnost dalšího vzdělávání

 • studium na vyšších odborných školách
 • studium na vysokých školách