Workshop – FINANČNÍ GRAMOTNOST

aneb

Co si všechno můžeme představit pod finančním vzděláváním na SŠ?

Dne 28. 4. 2021 proběhl v rámci projektové výuky na naší škole den s finanční gramotností. Workshop proběhl online formou přes aplikaci TEAMS s programem.

Poděkování patří našim žákům za přípravu a realizaci tohoto dne a všem zúčastněným a partnerům školy.

MICHAEL ČERMÁK – IT4A

ADÉLA ŠVEJDOVÁ – EPO4

MAREK AXENKOPF – IT3A

Ing. Zdeněk Pavlík – ředitel SŠTE Brno, Olomoucká, p. o.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. – místopředsedkyně vlády a ministryně financí.

PhDr. Karel Kovář, Ph.D. – náměstek člena vlády, MŠMT.

Ing. Aleš Michl, Ph.D. – člen bankovní rady ČNB.

Jana Merunková – spoluzakladatelka ředitelka  Yourchance o. p. s.

Ing. Kateřina Lichtenberková – expertka v oblasti finanční gramotnosti a rozvoje podnikavosti, Yourchance o. p. s., NPI ČR.

Aneta Luňáková – ředitelka segmentu regionální pobočky v Kolíně, KB, a.s.

Bc. Jan Dvořáček – koordinátor Dluhové poradny a projektu: Na cestě k zaměstnání, Diecézní charita Brno  – CELZUS.

doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D. – proděkan Provozně ekonomické fakulty, Mendelovy univerzity v Brně. Prezident České společnosti ekonomické.