Pro
16
2015

Výpis z přihlášky k MZ 2016

Dne 14. 12. 2015 byly všem přihlášeným maturantům rozeslány do e-mailových schránek výpisy z přihlášky k MZ 2016. Pečlivě si svůj výpis zkontrolujte, zejména přihlášené maturitní předměty, ale i své osobní údaje a případné přílohy pro maturanty s uzpůsobenými podmínkami.

Maturanti, kteří jsou v současné době žáky naší školy, potvrdí podpisem převzetí a správnost výpisu svému třídnímu učiteli podle jeho pokynů, maturanti, kteří ukončili na naší škole vzdělávání, vytisknou z e-mailu protokol o převzetí výpisu a podepsaný ho osobně odevzdají na studijním oddělení školy nebo zašlou poštou na adresu školy (podle pokynů v e-mailu, jehož přílohou je výpis z přihlášky).

Výpis z přihlášky si pečlivě uschovejte, obsahuje jedinečný autentizační kód žáka, kterým se budete registrovat při přihlášení do výsledkového portálu žáka. Více informací o průběhu MZ 2016 hledejte na www.novamaturita.cz

Pokud jste do své schránky výpis neobdrželi, požádejte o něj svého třídního učitele (platí pro současné žáky naší školy) nebo co nejdříve kontaktujte studijní oddělení školy studium@sstebrno.cz  nebo pište na e-mail jana.tillerova@sstebrno.cz (platí pro přihlášené k opravným a náhradním zkouškám).

RNDr. Jana Tillerová