Vyhláška č.50/1978 Sb. – přípravný kurz

V Ý U K A termín:
dny:
2022
PO, ÚT, ST a ČT
 V Ý U K A rozsah:
čas: 
42 hodin
dle smlouvy
OBSAH  
 • základní pojmy (stejnosměrný proud, elektrostatické pole, magnetismus/elektromagnetismus, střídavý proud
 • praktická elektrotechnika
 • elektrická zařízení
 • bezpečnost v elektrotechnice
 • úraz elektrickým proudem
 • první pomoc při úrazu elektřinou
 • závěrečná část – testování
ZÁMĚŘENÍ
 • pro uchazeče, kteří nemají elektrotechnické vzdělání, ale potřebují mít znalosti ze základů elektrotechniky pro svoji profesi
 • pro uchazeče s elektrotechnickým vzděláním, kteří pracují mimo obor a potřebují si obnovit a doplnit poznatky z elektrotechniky
PŘÍNOS A CÍL
 • Seznámit účastníky kurzu se základy elektrotechniky.
 • Doplnit a rozvíjet znalosti z navazujících oblastí dle jejich požadavků.
 • Získat, oživit a doplnit znalostí z oblastí základů elektrotechniky a navazujících oblastí.
ZAKONČENÍ A CENA
 • OSVĚDČENÍ o o absolvování vzdělávacího programu.
 • Maximální počet 10 účastníků / cena na osobu 3 780 Kč.
PŘIHLÁŠKA
uchazeč (samoplátce)
nebo PŘIHLÁŠKA
firma
[wpforms id=“423297″ title=“false“] [wpforms id=“423271″ title=“false“]
Lektor kurzu
Ing. Aleš STEHNO