Říj
20
2014

Vyhlášení 2 volných dnů

Z důvodu havárie na kanalizačním řádu dodavatele stravy pro naši školu, budou ve dnech
25. 10. – 2. 11. 2014 prováděny práce na odstranění závady. Bude zcela zastaven provoz vývařovny a nebudou dodávány obědy.
S ohledem na vysoký počet stravujících se žáků a zaměstnanců školy, v souladu se zněním  § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), vyhlašuji na čtvrtek 30.10. a pátek 31.10.2014 dva volné dny ve školním vyučování.
Vzhledem k tomu, že se jedná provozní překážku v areálu Olomoucká 61, nevztahují se volné dny na praxe žáků ve firmách. Tito žáci mají odborný výcvik na provozních pracovištích dle původního rozpisu.
Počínaje dnem 3. 11. 2014 probíhá řádná výuka dle rozvrhu.

Ing. Lubomír Štefka
ředitel školy