Lis
25
2016

Výběrová zkouška Matematika + aktualizovaná informace

… bude v roce 2017 organizačně zajištěna jinak, než v roce 2016.  Změna se týká především přihlašování ke zkoušce:

zájemci se hlásí samostatně vyplněním elektronické přihlášky, která bude dostupná na http://vpz.cermat.cz

přihlašování bude možné až v okamžiku, kdy obdrží maturanti výpis z přihlášky, na kterém bude potřebný kód “VPZ”

zkouška bude probíhat na spádových školách

Více informací obdržíte od svých vyučujících předmětů MAT a SEM a dále na  www.novamaturita.cz