Kvě
24
2016

Finanční úřad pro JmK, Sekce ÚP Brno I – absolventi ekonomických oborů

Čtyři výběrová řízení na pozice odborný referent / vrchní referent – k žádosti je nutné doložit i několik příloh – čestných prohlášení. Výběrová řízení a přílohy ZIP.