Třináctá sezóna Školního parlamentu

Tento rok jsme zažili 13. sezónu působení Studentské rady a Školního parlamentu na naší škole. Ve Studentské radě letos pracovali:

Studentská rada

Pavel Šesták IT2A, Miroslav Souček MS1B, Roland Schultz IT2A, Martin Muzikář IT4A, Daniel Sedláček IT2A, Jana Šnajderová – koordinátor, Eva Kaspříková – koordinátor, Šárka Schimmerlová EPO2, Eva Jemelková IT4A, Lenka Mrhačová EPO1, Tereza Doležalová EPO2, o webovou stránku se staral Martin Petr IT3B.

Den proti rakovině

Studentská rada i letos zajistila sběr víček pro blízkého kamaráda jednoho z našich žáků, který trpí Duchennovou svalovou dystrofií. Díky víčkům se jeho rodina snaží finančně dosáhnout na různá speciální vybavení, která jim usnadní život.

Tradičně jsme se také zaměřili na boj proti rakovině. S akcí Český den proti rakovině pomohli také žáci ME2B a žákyně EPO1. I letos jsme odevzdali přes 12 tisíc korun českých.

plysaci

Po dohodě s Hasičským záchranným sborem JMK se nám podařilo vysbírat a předat mnoho plyšáků dětem, které plyšoví kamarádi rozptýlí u dopravních nehod, či u jiných krizových situací. Plyšáky jsme předali hasičům jako vánoční dárek.

Byli jsme aktivní i v rámci školy. Proběhlo uvítání nových členů Školního parlamentu z prvních ročníků a diskuse o cílech a důležitosti Školního parlamentu na naší škole.

Tradičně pak diskutovali zástupci tříd ve Školním parlamentu s panem ředitelem návrhy na různá zlepšení ve škole. Následně byl podána žádost na úpravu městské hromadné dopravy DPMB Brno za účelem lepšího spojení s Domovem mládeže Klášterského.

Studentská rada se také zaměřila na posilování komunikačních a kooperačních dovedností v akci Projekt kooperace Studentské rady.

Darování plyšáků

Plyšáci pro děti, které se staly obětmi krizových situací

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje předává u autohavárií, požárů, ale i jiných krizových situacích malým dětem plyšáky, aby alespoň částečně zmírnili dopady krizové události na dětskou psychiku.

Dítě se velmi rychle soustředí na novou hračku, záchranářům se s ním mnohem lépe komunikuje a dítě není v takovém stresu, jako kdyby veškerou svoji pozornost věnovalo probíhající situaci.

Za darované plyšáky mnohokrát děkujeme.

Sběr plyšových hraček

Sběr víček

Sbíráme víčka pro Péťu

Petřík má Duchennovu svalovou dystrofii. To znamená, že mu postupně chabne všechno svalstvo. Lidé s touto nemocí skončí postupem času na vozíku. Má také zvýšenou lomivost kostí. Tato kombinace diagnóz je zcela ojedinělá. Proto Péťa potřebuje neustálou asistenci, pravidelnou rehabilitaci, časté lázeňské pobyty a řadu speciálních pomůcek.

26. 7. 2016 odevzdala rodina Péti 1502,2 kg víček. Sbíráme ale dále! Víčka můžete donést do knihovny. Kde za štědrý dar dostanete od paní knihovnice sladkou odměnu.


 

Dostali jsme od Petříčka dopis

Od září 2013 navštěvuji speciální mateřskou školu, kde mi se vším pomáhá asistentka pedagoga – teta Eva. Od února 2016 se učím hrát na zobcovou flétnu. V současné době ujdu sám asi 60 metrů. Na delší vzdálenosti používám vozíček. Dost náročná je pro mě chůze po nerovném terénu. Jen s obtížemi se sám postavím, po schodech chodit neumím. Mám širokou slovní zásobu, ale některé hlásky se mi špatně vyslovují, a tak mi někdy nejde moc rozumět.

Denně užívám Alpha D3, Protandim, Vitacalcin, fluoridové tablety, koenzym Q10 a Eye q. Nosím ortopedické boty jako prevenci vyvrtnutí kotníků a zlomenin. Pravidelně mě navštěvuje pracovnice z Poradny rané péče DOREA. Chodím na logopedii, na hipoterapii a na rehabilitaci.

Mám rád fotbal, hokej a pohádky. Nejraději si doma hraju s Legem a autíčky. Moc mě baví plnit nejrůznější úkoly. Připravuji se na vstup do školy.

Velmi rád soutěžím a ještě raději vyhrávám:-)!
Peťa

Den proti rakovině

Charitativní akce

Letos se uskutečnil 20. ročník této nejstarší sbírkové akce v ČR, při které jste mohli koupí žlutého kvítku měsíčku lékařského podpořit boj proti rakovině.

Děkujeme třídě EPO1 za účast na výběru a samozřejmě i Vám za příspěvky na dobrou věc.