Čer
15
2015

Termíny profilových zkoušek MZ 2015 – podzimní období

Praktická zkouška – obory EPO, IT, DNS a PSP: 8. září 2015

Praktická zkouška – obor MS: 9. – 10. září 2015

Ústní zkoušky SČ a PČ MZ 2015P budou probíhat ve dnech 9. – 17. září

Připomínám, že písemné zkoušky SČ MZ se budou konat ve dnech 1. – 7. září 2015.

Nezapomeňte si včas podat přihlášku.