Čer
28
2013

Termíny opravných a náhradních závěrečných zkoušek

Termíny opravných a náhradních závěrečných zkoušek tříletých oborů zakončených výučním listem podzim 2013

V souladu s §5 odst. 1 vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem,  zveřejňuji termíny opravných a náhradních závěrečných zkoušek tříletých oborů zakončených výučním listem:

Září 2013
3. 9. 2013            písemná zkouška
4. – 6. 9. 2013   praktické zkoušky
9. 9. 2013            oznámení výsledků písemné a praktické zkoušky
12. 9. 2013          ústní zkouška 

Prosinec 2013

2. 12. 2013          písemná zkouška
3. – 5. 12. 2013  praktické zkoušky
9. 12. 2013          oznámení výsledků písemné a praktické zkoušky
11. 12. 2013         ústní zkouška

Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu v souladu s 

odst. 1 vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat.

Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.

 

V Brně, dne 26. 6. 2013

Ing. Lubomír Štefka
ředitel školy