Studijní obory – 2. kolo přijímacího řízení

Provozní technika (denní forma 2letá)
Provozní technika (dálková forma 3letá)