Čer
18
2014

Školní zájezd do Polska

polskoV rámci eTwinningového projektu „ Music Unites II“, který je pokračováním úspěšného projektu „ Music Unites“ z minulého školního roku, jsme ve dnech od 10. 6. do 14. 6. navštívili partnerskou školu v polském Pieniežnu. Do projektu se zapojili žáci, kteří již
v projektu pracovali a tým posílili další žáci ze tříd MS1B, PSP2, MS2A a PUZ2. Cílem našeho setkání bylo prezentovat kulturu našich národů, navázat nová přátelství, komunikovat v cizím jazyce a uspořádat společné vystoupení.
Vyjeli jsme v úterý brzy ráno z Brna vlakem přes Břeclav a Varšavu do Olsztyna. Tady nás vyzvedli polští partneři a odvezli do Pieniežna jejich mikrobusem. Ubytovali nás ve školním internátě, který sousedil s jejich školou. Každý den byl nabitý různými aktivitami. První den jsme hned ráno navštívili školu, nahlédli jsme do různých učeben a vyučovacích hodin. Pak následovalo společné posezení s partnery z polského týmu a první zkoušky na vystoupení. Po obědě jsme se přesunuli do Kulturního domu, kde proběhly závěrečné přípravy před vystoupením pod taktovkou Mgr. Zdeňka Blažka. V pět odpoledne vystoupení začalo a podívat se přišli žáci, učitelé a ředitel školy. Druhý den jsme jeli na celodenní zájezd do Gdaňsku. Cestou jsme se zastavili ve Fromborku, kde zemřel Mikuláš Koperník, prohlédli si jeho pomník a místní hrad. Pokračovali jsme přes Elblang do Gdaňsku, kde jsme si prohlédli historické centrum, dále jsme pokračovali do Gdynie, navštívili mořské akvárium a odtud to byl kousek do Sopot, proslulého festivalového městečka. Třetí den byl ve znamení sportovních aktivit. Dopoledne se odehrál turnaj v tenise a po obědě fotbalové a volejbalové utkání. Ve čtyři jsme vyrazili na procházku do místní chráněné rezervace, poseděli u táboráku a po večeři navštívili žáci koncert polské populární punkové skupiny Lady Punk na stadioně v Pieniežnu.
Všichni žáci hned od začátku pobytu překonali jazykové bariéry, vzájemně komunikovali a spřátelili se. Celý pobyt probíhal ve velmi přátelském duchu a s nadšením pro společnou práci.
V sobotu brzy ráno jsme vyrazili na cestu zpět, ale domů se nikomu nechtělo. Polští partneři byli velmi milí, přátelští a počasí nám také vyšlo. Cesta zpět ubíhala rychle a všichni vzpomínali na hezky prožité dny v Polsku.

Fotogalerie Pieniežno 2014