Termínový kalendář školního roku 2018/19

 

ZÁŘÍ

Zahájení školního roku

3. 9. 2018 (Po)

Zahájení výuky dálkového studia podle rozvrhu

4. 9. 2018 (Út)

Podzimní maturitní zkoušky – společná část

3. 9. – 5. 9. 2018

Zahájení výuky podle pravidelného rozvrhu

4. 9. 2018

Adaptační seminář 1. ročníků

4. 9. – 7. 9. 2018

Beseda s absolventem školy na téma „Život a studium v cizině“

7. 9. 2018

Odborná praxe MS4A, ME4A, ME4C, IT4A

4. 9. – 17. 9. 2018

Praktické maturitní zkoušky z ODV – MS

6. 9. – 10. 9. 2018

Praktické maturitní zkoušky z ODV – ME

7. 9. – 10. 9. 2018

Praktické maturitní zkoušky z odb. předmětů IT, DS, DNS

6. 9. 2018

Praktické maturitní zkoušky z odb. předmětů PSP

6. 9. – 7. 9. 2018

Odborná praxe EPO4

10. 9. – 21. 9. 2018

Ústní maturitní zkoušky – IT, EPO, MS, DS, DNS

10. 9. – 11. 9. 2018

Ústní maturitní zkoušky – PSP, ME

12. 9. – 13. 9. 2018

Odborná praxe IT4B a PSP4

17. 9. – 1. 10. 2018

Středoškolská soutěž v kybernetické bezpečnosti

17. 9. 2018

Písemná část závěrečné zkoušky – 2. termín

20. 9. 2018

Praktická část závěrečné zkoušky – 2. termín

21. 9. – 25. 9. 2018

Oznámení výsledků písemné a praktické části závěrečných zkoušek

26. 9. 2018

Exkurze 1. ročníků do Mahenovy knihovny v rámci ČJL

dle rozpisu

Vydání maturitních vysvědčení

po ústní zkoušce (zpravidla 3 dny)

Ústní část závěrečné zkoušky

27. 9. 2018

 

ŘÍJEN

Odborná praxe MS4B, ME4B

1. 10. – 12. 10. 2018

MSV Brno 2018 exkurze-MS3, PSP3, OK3, PUO3, ME3B a ME3C

1. 10. – 5. 10. 2018

Přebor školy ve stolním tenisu

10. 10. 2018

Výukový den OMU pro 3. a 4. ročníky

dle propozic

Výukové programy EVVO pro žáky

dle propozic

Logická olympiáda pro obor Informační technologie

dle propozic

Gaudeamus Brno 2018 – veletrh pomaturitního studia

23. – 26. 10. 2018

Podzimní prázdniny

29. 10. a 30. 10. 2018

 

LISTOPAD

Povinná četba kukátkem dramatu – výukový den pro 1. ročníky maturitních oborů v CVČ Lužánky

dle rozpisu

Inspirace k podnikání – výukový program z projektu KaPoDaV

1. 11. 2018

Soutěž „Účetní tým 2018“ (VŠE Znojmo)

dle propozic

Ústav přístrojové techniky – den otevřených dveří

9. 11. 2018

Projekt Erasmus +, KA 1, Mobility pracovníků v oblasti odborného vzdělávání a přípravy

10. 11. – 24. 11. 2018

Bobřík z informatiky

12. 11. – 13. 11. 2018

Přednáška pro rodiče žáků 1. ročníků s protidrogovou tematikou

19. 11. 2018

Třídní schůzky s rodiči 1. a 2. ročníků

19. 11. 2018

Festival vzdělávání – XXIV. Veletrh středních škol v Brně na BVV

22. 11. – 24. 11. 2018

Přírodovědný Klokan

dle propozic

„Vím proč“ – fyzikální soutěž

dle propozic

Třídní schůzky s rodiči 3. a 4. ročníků

26. 11. 2018

Soutěž Best in English

30. 11. 2018

 

PROSINEC

Písemná část závěrečné zkoušky – 3. termín

3. 12. 2018

Podání přihlášek k maturitní zkoušce – jarní termín 2019

30. 11. 2018

Den otevřených dveří

1. 12. 2018 (So)

(8:00 – 12:00 hod.)

Praktická část závěrečné zkoušky – 3. termín

 4. 12. – 6. 12. 2018

Oznámení výsledků písemné a praktické části závěrečných zkoušek – 3. termín

7. 12. 2018

Ekonomická olympiáda

3. 12. – 14. 12. 2018

Recitační soutěž

bude upřesněno

Ústní část závěrečné zkoušky – 3. termín

10. 12. 2018

Den otevřených dveří

8. 12. 2018 (So)

(8:00 – 12:00 hod.)

Vánoční turnaj v přehazované

bude upřesněno

Olympiáda z českého jazyka a literatury

dle propozic

Školní jazyková soutěž v anglickém jazyce

bude upřesněno

Nautilus (pro 1. ročníky)

bude upřesněno

Planetárium

21. 12. 2018

Návštěva anglického představení Jack and Joe

21. 12. 2018

Školní filmové představení v kině Velký Špalíček

21. 12. 2018

Filmové představení v kině ART

bude upřesněno

Sportovní den pro 3. a 4. r.

20. 12. 2018

Vánoční prázdniny

22. 12. 2018 – 2. 1. 2019

 

LEDEN

Začátek vyučování po vánočních prázdninách

3. 1. 2019 (Čt)

Předmětové zkoušky žáků dálkového studia

dle vypsaných termínů

Den otevřených dveří

12. 1. 2019 (So)

(8:00 – 12:00 hod.)

Jednotné zkušební schéma společné části MZ 2019 stanovené MŠMT

15. 1. 2019

Uzavření klasifikace a absence za I. pololetí školního roku

21. 1. 2019

Pedagogická rada – klasifikační porada za I. pololetí školního roku

24. 1. 2019

Přebor školy v silovém víceboji

bude upřesněno

Školní turnaj e-sporty

bude upřesněno

Vyhlášení kritérií 1. kola přijímacího řízení

31. 1. 2019

Den otevřených dveří

26. 1. 2019 (So)

(8:00 – 12:00 hod.)

Nautilus (pro 1. ročníky)

bude upřesněno

Seminář „Můžeš podnikat“

bude upřesněno

 

ÚNOR

Vydání výpisu z vysvědčení za I. pololetí školního roku

31. 1. 2019

Pololetní prázdniny

1. 2. 2019 (Pá)

Jarní prázdniny

11. 2. – 15. 2. 2019

Exkurze Dukovany

6., 7., 9. a 25. 2. 2019

Den otevřených dveří

6. 2. 2019 (St)

(14:00 – 18:00 hod.)

Přebor školy ve šplhu

7. 2. 2019

Lyžařský výcvikový kurz pro 1. ročník

únor-březen

(dle propozic)

Soutěž odborných dovedností oboru mechanik elektronik

bude upřesněno

Soutěž odborných dovedností oboru mechanik el. zařízení

bude upřesněno

Soutěž odborných dovedností oboru mechanik seřizovač

bude upřesněno

Soutěž odborných dovedností oboru obráběč kovů

bude upřesněno

Školní soutěž sudoku

bude upřesněno

 

BŘEZEN

Termín pro podání přihlášek uchazečů o studium

 do 1. 3. 2019

Matematický klokan

22. 3. 2019

Třídní schůzky s rodiči žáků 3. a 4. ročníků

18. 3. 2019

Studentská soutěž „Modelování ve 3D SolidWorks

bude upřesněno

Ampér – veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace – účast ME3 (zaměření IT a MMT) a MEZ3 (v rámci ODV)

19. – 22. 3. 2019

Celostátní matematická soutěž – účast

bude upřesněno

Odborná stáž žáků v Zadaru

30. 3. – 13. 4. 2019

Veletrh pracovních příležitostí pro budoucí absolventy – Den firem elektro

bude upřesněno

Veletrh pracovních příležitostí pro budoucí absolventy – Den firem strojních

bude upřesněno

Celostátní kolo SOD oboru mechanik seřizovač (SŠ Trnkova)

13. – 14. 3. 2019

Regionální kolo SOD oboru obráběč kovů

bude upřesněno

Regionální kolo SOD oboru zámečník, strojní mechanik

bude upřesněno

Mezinárodní SOD rukodělných oborů „Zlatý pilník“

bude upřesněno

 

DUBEN

Třídní schůzky s rodiči žáků 1. a 2. ročníků

1. 4. 2019

Praktická zkouška profilové části maturitní zkoušky

3. 4. – 16. 4. 2019

Společná část maturitní zkoušky – písemná práce z českého jazyka a literatury

10. – 11. 4. 2019

Celostátní kolo SOD oboru zámečník, puškař, strojním mechanik a nástrojař (SŠ Opava)

8. – 9. 4. 2019

Přijímací zkoušky pro čtyřleté obory s maturitní zkouškou všech forem vzdělávání – I. termín

12. 4. 2019

Velikonoční prázdniny

18. 4. – 19. 4. 2019

Školní turnaj e-sporty

bude upřesněno

Přijímací zkoušky pro čtyřleté obory s maturitní zkouškou všech forem vzdělávání – II. termín

15. 4. 2019

Přebor školy v nohejbalu

bude upřesněno

Celostátní kolo SOD oboru Obráběč kovů (SŠ Chomutov)

15. – 17. 4. 2019

Uzavření klasifikace a absence za II. pololetí školního roku posledních maturitních ročníků

23. 4. 2019 v 12:00 hod.

Pedagogická rada – klasifikační porada za II. pololetí školního roku posledních maturitních ročníků

25. 4. 2019

Projekt Erasmus+, KA1, Žáci  podnicích – odborná stáž, Výzva 2017

24. 4. – 26. 5. 2019

Projekt Erasmus+, KA1, Žáci  podnicích – odborná stáž, Výzva 2018

24. 4. – 24. 7. 2019

Výukové programy EVVO pro žáky

dle propozic

Ekologická akce „My pro vodu – voda pro nás“

dle propozic

Poznávací zájezd do Anglie

bude upřesněno

 

KVĚTEN

Odborná praxe tříd EPO3; PSP3; IT3A, IT3B; MS3A, MS3B; ME3A, ME3B, ME3C, DNS1

6. 5. – 14. 6. 2019 individuální termín dle oborů

Společná část maturitní zkoušky – didaktické testy a písemné práce (dle jednotného zkušebního schématu)

2. – 10. 5. 2019

Přijímací zkoušky pro čtyřleté obory s maturitní zkouškou všech forem vzdělávání – náhradní I. termín

13. 5. 2019

Přijímací zkoušky pro čtyřleté obory s maturitní zkouškou všech forem vzdělávání – náhradní II. termín

14. 5. 2019

Národní výstava myslivosti – účast tříd oboru puškař

12. – 15. 5. 2019

Uvolnění výsledků didaktických testů společné části maturitní zkoušky centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání

do 15. 5. 2019

Mezinárodní veletrh zbrojní techniky IDET – účast tříd oboru puškař

29. – 31. 5. 2019

Výukové programy EVVO pro žáky

dle propozic

Výukový den OMU pro 1. až 3. ročníky

bude upřesněno

Profilová část maturitní zkoušky včetně dílčích zkoušek SČ MZ konané formou ústní zkoušky dle harmonogramu pro jednotlivé třídy

16. 5. – 10. 6. 2019

Sportovní den s OMU pro žáky 1. až 3. ročníků (s výjimkou 3. ročníků tříletých oborů)

dle propozic

Uzavření klasifikace a absence za II. pololetí školního roku tříd MEZ3, PUO3 a OK3

24. 5. 2019

Pedagogická rada – klasifikační porada za II. pololetí školního roku tříd MEZ3, PUO3 a OK3

28. 5. 2019 v 9:45hod

 

ČERVEN

Závěrečné zkoušky oborů tříletého studia

3. 6. – 28. 6. 2019

Písemná závěrečná zkouška učebních oborů MEZ3, PU3 a OK3

3. 6. 2019

Uvolnění protokolů o výsledcích společné části maturitní zkoušky

nejpozději 15. 6. 2019

Uzavření klasifikace pro třídy 3. ročníku oborů ME a MS – „L+H“

4. 6. 2019

Pedagogická rada pro třídy 3. ročníku oborů ME a MS – „L+H“

6. 6. 2019

Písemná závěrečná zkouška oborů „L+H“

7. 6. 2019

Uzavření klasifikace a absence za II. pololetí školního roku

19. 6. 2019 do 12:00hod

Poznávací zájezd do Vídně

bude upřesněno

Státní zkoušky z kancelářského psaní

dle propozic

Pedagogická rada – klasifikační porada za II. pololetí školního roku

24. 6. 2019

Exkurze a školní výlety (dvoudenní)

25. 6. – 27. 6. 2019

Sportovní den pro 1. a 2. ročníky

bude upřesněno

Činnost třídy organizovaná třídním učitelem a třídnické práce

25. 6. – 27. 6. 2019

Podání přihlášek k maturitní zkoušce – podzimní termín 2019

27. 6. 2019

Vydání vysvědčení za II. pololetí školního roku

28. 6. 2019 (Pá)

 

ČERVENEC, SRPEN

Hlavní prázdniny

1. 7. – 31. 8. 2019

Klasifikační a opravné zkoušky

26. 8. – 30. 8. 2019

Žádosti o opakování ročníku, změny oborů vzdělávání …

do 30. 8. 2019

 

ZÁŘÍ

Zahájení školního roku 2019/2020

2. 9. 2019 (Po)