Termínový kalendář školního roku 2017/18

ZÁŘÍ

Zahájení školního roku 4. 9. 2017 (Po)
Zahájení výuky dálkového studia podle rozvrhu 5. 9. 2017 (Út)
Podzimní maturitní zkoušky – společná část 4. 9.–8. 9. 2017
Zahájení výuky podle pravidelného rozvrhu 5. 9. 2017
Adaptační seminář 1. ročníků 5. 9.–8. 9. 2017
Odborná praxe MS4A, ME4A, ME4C, IT4A 5. 9.–18. 9. 2017
Praktické zkoušky z ODV–ME 7. 9.–8. 9. 2017
Středoškolská soutěž v kybernetické bezpečnosti 10. 9.–10. 10. 2017
Praktické zkoušky z ODV a odborných předmětů 11. 9.–13. 9. 2017
Odborná praxe EPO4 11. 9.–22. 9. 2017
Ústní maturitní zkoušky 14. 9.–19. 9. 2017
Odborná praxe IT4B a PSP4 18. 9.–2. 10. 2017
Písemná část závěrečné zkoušky – 2. termín 20. 9. 2017
Praktická část závěrečné zkoušky – 2. termín 21. 9.–25. 9. 2017
Oznámení výsledků písemné a praktické části závěrečných zkoušek 26. 9. 2017
Vydání maturitních vysvědčení po ústní zkoušce (zpravidla 3 dny)
Ústní část závěrečné zkoušky 27. 9. 2017
Volný den 29. 9. 2017

 

ŘÍJEN

Odborná praxe MS4B, ME4B 2. 10.–13. 10. 2017
MSV Brno 2017 – exkurze – všechny strojní a elektro obory 11. 10. 2017
Přebor školy ve stolním tenisu 17. 10. 2017
Sportovní dopoledne s kurzem OMU dle propozic
Výukové programy EVVO pro žáky dle propozic
Logická olympiáda pro obor Informační technologie dle propozic
Přednáška „Základy výživy“ 19. 10. 2017
Podzimní prázdniny 26. 10.–27. 10. 2017

 

LISTOPAD

Gaudeamus Brno 2017 – veletrh pomaturitního studia 31. 10.–3. 11. 2017
Přebor školy ve šplhu 1. 11. 2017
Ústav přístrojové techniky – den otevřených dveří 2. 11.–3. 11. 2017
Projekt Erasmus +, KA 1, Mobility pracovníků v oblasti odborného vzdělávání a přípravy 4. 11.–18. 11. 2017
Bobřík z informatiky 6. 11.–15. 11. 2017
Přednáška pro rodiče žáků 1. ročníků s protidrogovou tematikou 20. 11. 2017
Třídní schůzky s rodiči 1. a 2. ročníků 20. 11. 2017
XXIII. veletrh středních škol v Brně na BVV 24. 11.–25. 11. 2017
Třídní schůzky s rodiči 3. a 4. ročníků 27. 11. 2017
Přednáška „Sestavení jídelníčku“ 30. 11. 2017
Soutěž Best in English 30. 11. 2017
NetAcad Games IOE listopad 2017–březen 2018

 

PROSINEC

Písemná část závěrečné zkoušky – 3. termín 1. 12. 2017
Podání přihlášek k maturitní zkoušce – jarní termín 2018 1. 12. 2017
Den otevřených dveří 2. 12. 2017 (So)
(8:00 – 12:00 hod.)
Praktická část závěrečné zkoušky – 3. termín  4. 12.–6. 12. 2017
Praktická část závěrečné zkoušky – 3. termín MEZ 5. 12. 2017
Efektní chemie dle propozic
Oznámení výsledků písemné a praktické části závěrečných zkoušek – 3. termín 7. 12. 2017
Recitační soutěž 8. 12. 2017
Ústní část závěrečné zkoušky – 3. termín 8. 12. 2017
Den otevřených dveří 9. 12. 2017 (So)
(8:00 – 12:00 hod.)
Vánoční turnaj v přehazované 15. 12. 2017
Výukové programy EVVO pro žáky dle propozic
Olympiáda z českého jazyka a literatury dle propozic
Školní jazyková soutěž v anglickém jazyce bude upřesněno
Nautilus (1. vlna) 20.–21. 12. 2017
Planetárium 22. 12. 2017
Návštěva anglického představení Black Peter 22. 12. 2017
Školní filmové představení v kině Art- humanitní sekce 22. 12. 2017
Sportovní den pro 3. a 4. r. 22. 12. 2017
Vánoční prázdniny 23. 12. 2017–2. 1. 2018

 

LEDEN

Začátek vyučování po vánočních prázdninách 3. 1. 2018 (St)
Předmětové zkoušky žáků dálkového studia dle vypsaných termínů
Den otevřených dveří 13. 1. 2018 (So)
(8:00 – 12:00 hod.)
Jednotné zkušební schéma společné části MZ 2018 stanovené MŠMT 16. 1. 2018
Uzavření klasifikace a absence za I. pololetí školního roku 22. 1. 2018
Pedagogická rada – klasifikační porada za I. pololetí školního roku 25. 1. 2018
Přebor školy v silovém čtyřboji 25. 1. 2018
Vyhlášení kritérií 1. kola přijímacího řízení 31. 1. 2018
Den otevřených dveří 31. 1. 2018
(14:00 – 18:00 hod.)
Nautilus (2. vlna) 31. 1.–1. 2. 2018

 

ÚNOR

Vydání výpisu z vysvědčení za I. pololetí školního roku 1. 2. 2018
Pololetní prázdniny 2. 2. 2018 (Pá)
Jarní prázdniny 5. 2. – 11. 2. 2018
N-Trophy – přírodovědná mezinárodní soutěž bude upřesněno
Exkurze Dukovany bude upřesněno
Den otevřených dveří 17. 2. 2018 (So)
(8:00 – 12:00 hod.)
Lyžařský výcvikový kurz pro 1. ročník únor-březen
(dle propozic)
Výukové programy EVVO pro žáky dle propozic
Soutěž odborných dovedností oboru mechanik elektronik bude upřesněno
Soutěž odborných dovedností oboru mechanik el. zařízení bude upřesněno
Soutěž odborných dovedností oboru mechanik seřizovač bude upřesněno
Soutěž odborných dovedností oboru obráběč kovů bude upřesněno
Školní soutěž sudoku bude upřesněno

 

BŘEZEN

Termín pro podání přihlášek uchazečů o studium  do 1. 3. 2018
Matematický klokan 16. 3. 2018
Třídní schůzky s rodiči žáků 3. a 4. ročníků 19. 3. 2018
Studentská soutěž „Modelování ve 3D SolidWorks 20. 3. 2018
Ampér – veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace – účast vybraných tříd 21.–24. 3. 2018
Exkurze Dukovany bude upřesněno
Velikonoční prázdniny 29. 3. – 30. 3. 2018
Celostátní matematická soutěž–účast bude upřesněno
Veletrh pracovních příležitostí pro budoucí absolventy – Den firem elektro 27. 3. 2018
Veletrh pracovních příležitostí pro budoucí absolventy – Den firem strojních 27. 3. 2018
Celostátní kolo SOD oboru mechanik seřizovač bude upřesněno
Regionální kolo SOD oboru obráběč kovů bude upřesněno
Regionální kolo SOD oboru zámečník, stroj. mechanik bude upřesněno
Výukové programy EVVO pro žáky dle propozic
Mezinárodní SOD rukodělných oborů „Zlatý pilník“ bude upřesněno
Účast v soutěži NetAcad Games HS3 konec března

 

DUBEN

Třídní schůzky s rodiči žáků 1. a 2. ročníků 9. 4. 2018
Praktická zkouška profilové části maturitní zkoušky 3. 4.–16. 4. 2018
Mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh Silva Regina – exkurze – účast tříd oboru puškař 8.–12. 4. 2018
Společná část maturitní zkoušky – písemná práce z českého jazyka a literatury 11. 4. 2018
Přijímací zkoušky pro čtyřleté obory s maturitní zkouškou všech forem vzdělávání – I. termín 12. 4. 2018
Přijímací zkoušky pro čtyřleté obory s maturitní zkouškou všech forem vzdělávání – II. termín 16. 4. 2018
Přebor školy v nohejbalu 20. 4. 2018
Odborná stáž žáků v Zadaru bude upřesněno
Uzavření klasifikace a absence za II. pololetí školního roku posledních maturitních ročníků 24. 4. 2018 v 12:00 hod.
Pedagogická rada–klasifikační porada za II. pololetí školního roku posledních maturitních ročníků 26. 4. 2018
Fyzikální olympiáda začátek dubna
Výukové programy EVVO pro žáky dle propozic
Ekologická akce „My pro vodu – voda pro nás“ dle propozic
Poznávací zájezd do Anglie bude upřesněno

 

KVĚTEN

Odborná praxe tříd EPO3; PSP3; IT3A, IT3B; MS3A, MS3B; ME3A, ME3B, ME3C 2. 5.–9. 6. 2018 individuální termín dle oborů
Společná část maturitní zkoušky – didaktické testy a písemné práce (dle jednotného zkušebního schématu) dle propozic
Přijímací zkoušky pro čtyřleté obory s maturitní zkouškou všech forem vzdělávání – náhradní I. termín 10. 5. 2018
Přijímací zkoušky pro čtyřleté obory s maturitní zkouškou všech forem vzdělávání – náhradní II. termín 11. 5. 2018
Uvolnění výsledků didaktických testů společné části maturitní zkoušky centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání 15. 5. 2018
Profilová část maturitní zkoušky včetně dílčích zkoušek SČ MZ konané formou ústní zkoušky dle harmonogramu pro jednotlivé třídy 16. 5.–8. 6. 2018
Výukové programy EVVO pro žáky dle propozic
Projekt Erasmus +, KA 1, Mobility žáků v odborném vzdělávání a přípravě- odborná stáž bude upřesněno
Sportovní den s OMU pro žáky 1. až 3. ročníků (s výjimkou 3. ročníků tříletých oborů) dle propozic
Uzavření klasifikace a absence za II. pololetí školního roku tříd MEZ3, PU3 a OK3 25. 5. 2018
Pedagogická rada – klasifikační porada za II. pololetí školního roku tříd MEZ3, PU3 a OK3 29. 5. 2018 v 9:45 hod.

 

ČERVEN

Závěrečné zkoušky oborů tříletého studia 1. 6.–28. 6. 2018
Písemná závěrečná zkouška učebních oborů MEZ3, PU3 a OK3 bude upřesněno
Uvolnění protokolů o výsledcích společné části maturitní zkoušky nejpozději 15. 6. 2018
Uzavření klasifikace pro třídy 3. ročníku oborů ME a MS – „L+H“ 5. 6. 2018
Pedagogická rada pro třídy 3. ročníku oborů ME a MS – „L+H“ 7. 6. 2018
Písemná závěrečná zkouška oborů „L+H“ 8. 6. 2018
Uzavření klasifikace a absence za II. pololetí školního roku 20. 6. 2018 do 12:00 hod.
Návštěva logistického centra SITA – akce pro žáky dle propozic
Poznávací zájezd do Vídně bude upřesněno
Státní zkoušky z kancelářského psaní dle propozic
Přebor školy ve florbalu 1. r. 21. 6. 2018
Online účast v mezinárodní soutěži NetAcad Games červen–červenec
Pedagogická rada – klasifikační porada za II. pololetí školního roku 25. 6. 2018
Přebor školy ve futsalu 2. r. dle propozic
Exkurze a školní výlety (dvoudenní) 26. 6.–28. 6. 2018
Činnost třídy organizovaná třídním učitelem a třídnické práce 26. 6.–28. 6. 2018
Podání přihlášek k maturitní zkoušce – podzimní termín 2018 27. 6. 2018
Vydání vysvědčení za II. pololetí školního roku 29. 6. 2018 (Pá)

 

ČERVENEC, SRPEN

Hlavní prázdniny 2. 7.–31. 8. 2018
Klasifikační a opravné zkoušky 27. 8.–31. 8. 2018
Žádosti o opakování ročníku, změny oborů vzdělávání, … do 31. 8. 2018

 

ZÁŘÍ

Zahájení školního roku 2018/2019 3. 9. 2018 (Po)