Studijní oddělení

 

Studijní referenti: Michaela Kurková
Kancelář: budova A, 3. patro, č. dv. 307
Telefon: +420 548 515 127
E-mail: studium@sstebrno.cz
Úřední hodiny pro žáky: 7.00 – 9.00

14.00 – 15.00