Průběžná klasifikace

Vyžaduje přihlášení. Heslo žákům generuje třídní učitel. Účet je společný pro žáky i rodiče.