Omluva nepřítomnosti

Omlouvání nepřítomnosti žáka se řídí platným školním řádem §8 a §9. Nepřítomnost je nutné omluvit nejpozději do třech kalendářních dnů jedním z následujících způsobů:

  • telefonicky na studijní oddělení školy - tel. č. 548 515 127 – nebo třídnímu učiteli
  • faxem na číslo 548 216 381
  • e-mailem na adresu posta@sstebrno.cz
  • písemně na adresu školy