Identifikační čipy

Veškeré operace týkající se čipových klíčenek (výdej, vracení, ztráta) vyřizuje paní Vintrlíková,  dv. č.  318 ve 3. patře budovy A, tel. 548 515 182.

Výdej

  • Žáci obdrží identifikační čip pro vstup do školního areálu hromadně před nástupem ke studiu do 1. ročníku. Po celou dobu studia pak čip používají, jeho vnitřní identifikace slouží jako přístupový údaj k údajům docházky na internetových stránkách.
  • Jednotlivci získají identifikační čip na studijním oddělení školy.
  • Čipové klíčenky jsou žákům vydávány proti záloze. Tato záloha je vrácena při odevzdání čipu při ukončení studia.

Ztráta, poškození

  • Za ztracený nebo zevně poškozený čip je u paní Vintrlíkové vydán čip nový za poplatek 200 Kč.

Vrácení čipu

  • Při ukončení studia vrací žák čip u paní Vintrlíkové, proti čipu obdrží zpět zálohu.