Bře
20

Registrace na výsledkovém portálu žáka – maturanta

Vyzývám všechny maturanty, kteří jsou přihlášení k MZ 2017 – jarní zkušební období, aby se registrovali na Výsledkovém portálu žáka (VPŽ), který je dostupný na  https://vpz.cermat.cz/Info/Uvod.aspx

Při registraci nezapomeňte na udělení souhlasu k zasílání dokumentů. Usnadníte si tak přístup k výsledkům zkoušek společné části MZ 2017 i k další potřebné dokumentaci. Znovu registrovat se pro nové zkušební období musí i žáci, kteří byli zaregistrovaní již v MZ 2016, MZ 2015 atd. Bližší informace také na www.novamaturita.cz.

Upozorňuji, že výsledky písemných zkoušek nebude škola sdělovat telefonicky ani e-mailem.