Projekt mobility Výzva 2009

PM_2009_1Ve dnech 15. 5. – 31. 5.2010 absolvovalo 16 žáků naší školy stáž v Jižní Anglii v rámci projektu č. CZ/09/LLP-LdV/IVT/134027 „Zvyšování odborných kompetencí žáků oboru Informační technologie v zahraničních firmách“, který byl podpořen a financován z Programu Leonardo da Vinci projekt mobility a dofinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci Dotačního programu DO SVĚTA! 2010.

Projekt byl uskutečněn ve spolupráci se zahraničním partnerem Totnes European School, 4 Birdwood Court, TQ9 5SG Totnes, Devon, Velká Británie. Všichni účastníci považují Projekt Mobility za velmi úspěšný. Cíle projektu byly splněny a studenti získali obrovské odborné zkušenosti, posílili svoje organizační, sociální a jazykové dovednosti, seznámili se s kulturním životem a pracovními podmínkami ve Velké Británii.

IMG_0494Stáže se zúčastnilo 16 studentů třídy IT 3B. Žáci pracovali průměrně 7 až 8 hodin denně ve firmách zaměřených na informační technologie. Kromě řešení problémů s počítačem byli žáci zapojeni do běžných pracovních úkonů firmy. Ve svém volném čase měli žáci možnost navštívit kulturní památky a zajímavosti, nejenom v místě bydlení, ale i v dalších okolních městech. V průběhu stáže žáci absolvovali školicí program a získali Certificate of Work Experience Proficiency. Všichni účastníci stáže také získali potvrzení o absolvování stáže – Europass mobility.

Díky vzorné reprezentaci žáků ISŠ se Totnes European School velmi pochvalně vyjádřila o vysoké úrovni naší školy a dobré přípravě žáků. Projekt Mobility byl pro obě zúčastněné strany přínosem a naše škola se těší na další spolupráci a na další stáže našich žáků v Jižní Anglii.

Zkušenosti účastníků
Prezentace o stáži [PDF] Autor: Mgr. Olga Myslíková
Prezentace o stáži účastníka [PDF] Autor: Libor Langáček IT3B 2009/2010
Brožura o projektu [PDF]
clanek_totnes_newsOLYMPUS DIGITAL CAMERAIMG_0237IMG_0255IMG_0284IMG_0334