Projekt mobility Výzva 2006

mobility_2006_4 (2)Ve dnech 23. 9.–30. 9. 2006 čtyři učitele naší školy – Olga Myslíková, Věra Benediktová, Jana Matoušková a Zdeněk Blažek uskutečnili výjezd do Zespolu Szkol Nr 3 v Ostrowcu Sw. v Polsku v rámci projektu č. CZ/06/A/EX/134148 – projekt výměny učitelů AJ pod názvem Výměna zkušeností a metod ve vyučování odborných témat v anglickém jazyce.

Během projektu se účastníci seznámili s partnerskou školou, její historií a vybavením, dále přednesli prezentaci o naší škole na shromáždění školy za účasti místní televize, uctili památky polských důstojníků zavražděných v Katyni, byli oficiálně přijati zastupitelstvem města na městském úřadě za účasti vedení a učitelů AJL všech typů škol ve městě.

Každý den měli učitelé náslechy v hodinách AJL v běžných třídách, v internetové učebně a náslechy v odborných předmětech – IT, elektrotechnická měření, programování CNC strojů.

Součástí projektu byla také výměna zkušeností z výuky odborných výrazů v AJL, ukázka vypracovaných odborných textů učitelům AJL naší školy, workshopy, beseda se zástupcem ředitele pro odborný výcvik p. Václavem Kołodziejczakem a učiteli odborných předmětů ´Zespolu Szkol Nr 3´ o systému polského školství a budoucnosti odborného školství. Podle polských učitelů byla velmi přínosná prezentace k výuce odborného témata – CNC stroje v AJL a metodické pokyny k vedení hodiny.

Pro naše učitele byl přípraven bohatý kulturní program, například výlety do okolí města, návštěva Jurského parku v městečku Baltow a návštěva s prohlídkou starobylého městečka Kazimierz.
Projekt Mobility – výměny učitelů považujeme za velmi úspěšný. Srdečné přijetí a minimální jazyková bariéra přispěly k tomu, že všechna jednání probíhala v nadmíru přátelském duchu.

Díky prezentaci naší školy a výukovým materiálům používaných v AJL se polská strana vyjádřila velmi pochvalně o vysoké úrovni naší školy a projekt Mobility byl pro obě zúčastněné strany přínosem. Na základě toho proběhlo jednání iniciované vedením školy, na němž se školy domluvily na další spolupráci.
Prezentace o projektu. Autor Mgr. Olga Myslíková

mobility_2006_4 (4)mobility_2006_4 (3)mobility_2006_4 (1)