Říj
12
2012

Profilové zkoušky MZ 2013

Na základě § 79 odst. 1, 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu s § 14 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v platném znění stanovuje ředitel školy ve školním roce 2012/13 povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro jednotlivé obory TAKTO

Jana Tillerová