Úno
23

Přípravný kurz – přijímací zkoušky 2017 – rozdělení žáků do učeben, pomůcky

Zarazeni_2017_02_23_ucebny

Účastníci kurzu si přinesou pouze psací a rýsovací potřeby. Kalkulačky a matematické tabulky používat nebudou, není to povoleno ani u přijímacích zkoušek.

Přihlašování do kurzu je ukončeno. Prosíme všechny přihlášené o neodkladnou platbu kurzovného. Seznam žáků, kteří budou do kurzu zařazeni, zveřejníme po uzávěrce přihlášek. Děkujeme  a těšíme se na Vás.

clipboardPovinnou součástí přijímacího řízení od roku 2017 jsou jednotné přijímací zkoušky (didaktické testy) z předmětu matematika a český jazyk. Pro žáky devátých tříd ZŠ proto pořádáme přípravný kurz z matematiky a českého jazyka.

Obsahově i metodicky je náš kurz připraven a veden zkušenými vyučujícími tak, aby si jeho účastníci ověřili své dosavadní znalosti a dovednosti v uvedených předmětech, doplnili a intenzivně procvičili potřebné učivo. Žáci dále získají nezbytně nutné zkušenosti při práci s didaktickými testy. V závěru kurzu účastníci v obou předmětech vypracují cvičný test, jehož vyhodnocení provedou s vyučujícím.

Přípravný kurz zahrnuje celkem 10 vyučovacích hodin (5 hodin matematiky a 5 hodin českého jazyka) a proběhne v dvouhodinových blocích v následujících termínech roku 2017:
23. února, 2. března, 9. března, 23. března a 30. března, vždy od 15:00 do 16:40 hodin
(15:00 – 15:45 jeden předmět, 10 minut přestávka, 15:55 – 16:40 druhý předmět)

Celková cena kurzu je 500 Kč a zahrnuje prezenční účast žáka na všech blocích kurzu, vstupní a výstupní testy s vyhodnocením a pracovní listy.