Lis
30

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, p.o. nabízí všem uchazečům o vzdělání na střední škole přípravný kurz k přijímacím zkouškám.
Zájemci vyplní závaznou elektronickou přihlášku

Povinnou součástí přijímacího řízení jsou jednotné přijímací zkoušky (didaktické testy) z předmětu matematika a český jazyk. Pro žáky devátých tříd ZŠ a pro zájemce o studium nástavbového studia oboru Provozní technika proto pořádáme přípravný kurz z matematiky a českého jazyka.

Obsahově i metodicky je náš kurz připraven a veden zkušenými vyučujícími tak, aby si jeho účastníci ověřili své dosavadní znalosti a dovednosti v uvedených předmětech, doplnili a intenzivně procvičili potřebné učivo. Žáci dále získají nezbytně nutné zkušenosti při práci s didaktickými testy. V závěru kurzu účastníci v obou předmětech vypracují cvičný test, jehož vyhodnocení provedou s vyučujícím.

Přípravný kurz zahrnuje celkem 12 vyučovacích hodin (6 hodin matematiky a 6 hodin českého jazyka) a proběhne v dvouhodinových blocích v následujících termínech roku 2019 vždy ve čtvrtek:

21. února, 28. února, 7. března, 14. března, 21. března a 28. března, vždy od 15:00 do 16:40 hodin

(15:00 – 15:45 jeden předmět, 10 minut přestávka, 15:55 – 16:40 druhý předmět)

Cena kurzu je 490Kč a zahrnuje prezenční účast žáka na všech blocích kurzu, vstupní a výstupní testy s vyhodnocením a pracovní listy.

Bližší informace a elektronickou přihlášku do kurzu najdete od 3. prosince 2018 na www.sstebrno.cz