Přijímací řízení na školní rok 2021/2022

TESTOVÁNÍ – přijímací řízení – dodatek

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky

Obor PROVOZNÍ TECHNIKA letos bez přijímacích zkoušek

 


Příjem přihlášek byl ukončen.

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Studijní obory

PŘIHLÁŠKA
Nápověda

Kód a název oboru vzdělání
(uvádějte do přihlášky v tomto tvaru)

Informační technologie 18-20-M/01 Informační technologie
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01  Mechanik elektrotechnik,
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Strojírenství 23-41-M/01 Strojírenství
Mechanik seřizovač 23-45-L/01 Mechanik seřizovač,
23-56-H/01 Obráběč kovů
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Učební obory

PŘIHLÁŠKA
Nápověda

Kód a název oboru vzdělání
(uvádějte do přihlášky v tomto tvaru)

Strojní mechanik 23-51-H/01 Strojní mechanik
Puškař 23-69-H/01 Puškař
Obráběč kovů 23-56-H/01 Obráběč kovů
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Nástavbové studium – strojírenské zaměření

Přihláška ke studiu – denní
Přihláška ke studiu – dálkové
Nápověda

Kód a název oboru vzdělání
(uvádějte do přihlášky v tomto tvaru)

Provozní technika (denní forma 2letá) 23-43-L/51 Provozní technika
Provozní technika (dálková forma 3letá) 23-43-L/51 Provozní technika

DOTAZY k přijímacímu řízení

Jana Zemanová e-mail: jana.zemanova@sstebrno.cz tel: 548 515 141
Šárka Ledererová e-mail: posta@sstebrno.cz tel: 548 515 122

DOTAZY k oborům, dnům otevřených dveří, ISIC kartám, tanečnímu kurzu, autoškole

Jana Bednářová e-mail: jana.bednarova@sstebrno.cz tel: 548 515 123


ZÁKONNÉ NORMY