Přijímací řízení na školní rok 2021/2022

AKTUÁLNÍ INFORMACE
Vážení rodiče, zákonní zástupci, uchazeči,
·      přijímací řízení bylo ukončeno ve všech kolech
·      v tabulce jsou volná místa pro přestupy

Volná místa – přestup

název oboru kód oboru ukončení počet míst
Obráběč kovů 23-56-H/01 výuční list 14
Strojní mechanik 23-51-H/01 výuční list 1
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 výuční list 5
Mechanik seřizovač 23-45-L/01 maturita 2
Strojírenství 23-41-M/01 maturita 8
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 maturita 6
Provozní technika (dálkové) 23-43-L/51 maturita 5

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – 3. kolo  
Zveřejnění výsledků 3. kola přijímacího řízení
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – 2. kolo  
Zveřejnění výsledků 2. kola přijímacího řízení
Provozní technika denní forma (2letá) – přijati
NÁHRADNÍ TERMÍN  – 1. kolo – Výsledky přijímacího řízení 
Mechanik elektrotechnik – přijati
Informační technologie – přijati 
Informační technologie – nepřijati 
Mechanik seřizovač – nepřijati
Ekonomika a podnikání – nepřijati
– Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky
– Testování – přijímací řízení – dodatek
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – 1. kolo
Zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení
Nahlížení do spisu
– Opatření obecné povahy – přijímací řízení – dodatek ze dne 7. 5. 2021
– Máš po přijímačkách….a co dál?
– Obor Provozní technika letos bez přijímacích zkoušek
– Organizační zabezpečení přijímacích zkoušek
– Testování – přijímací řízení – dodatek
– Termíny konání jednotné přijímací zkoušky

 

DOTAZY k přijímacímu řízení

Jana Zemanová e-mail: jana.zemanova@sstebrno.cz tel: 548 515 141
Šárka Ledererová e-mail: posta@sstebrno.cz tel: 548 515 122

 DOTAZY k  oborům, dnům otevřených dveří, ISIC kartám, tanečnímu kurzu, autoškole

Jana Bednářová e-mail: jana.bednarova@sstebrno.cz tel: 548 515 123


ZÁKONNÉ NORMY