Přijímací řízení na školní rok 2023/2024

Vážení rodiče, milí uchazeči,

ředitel Střední školy technické a ekonomické, Brno, Olomoucká, příspěvková organizace, se sídlem Olomoucká 61, 627 00 Brno, vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, další kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024. Zároveň zveřejnil kritéria pro další kola přijímacího řízení a pokyny k přihlašování uchazečů.

VOLNÁ MÍSTA PRO UCHAZEČE – ředitel školy vyhlašuje další kola přijímacího řízení
23-56-H/01 Obráběč kovů – učební tříletý obor ukončený závěrečnou zkouškou – AKTUÁLNÍ
Počet volných míst: 5
Doporučený průměr: do 2,00
Termín pro podání přihlášek: do 9. 6. 2023 do 12:00 hod.
Kritéria III. kola oboru Obráběč kovů: Kriteria_III_kolo_OK
Výsledky III. kola oboru Obráběč kovů: 
23-69-L/01 Technik puškař – studijních čtyřletý obor ukončený maturitní zkouškou – UKONČENO
Počet volných míst: 7
Doporučený průměr: do 2,00
Termín pro podání přihlášek: do 15. 5. 2023 do 15:30 hod.
Kritéria II. kola oboru Technik puškař: II_kolo_TEP
Výsledky II. kola oboru Technik puškař: vysledky_TEP_II_kolo
23-56-H/01 Obráběč kovů – učební tříletý obor ukončený závěrečnou zkouškou – UKONČENO
Počet volných míst: 6
Doporučený průměr: do 2,00
Termín pro podání přihlášek: do 22. 5. 2023 do 15:30 hod.
Kritéria II. kola oboru Obráběč kovů: Kriteria_II_kolo_OK
Výsledky II. kola oboru Obráběč kovů: vysledky_OK_II_kolo

Ředitel Střední školy technické a ekonomické, Brno, Olomoucká, příspěvková organizace, se sídlem Olomoucká 61, 627 00 Brno, vyhlašuje dne 31. 01. 2023 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024. Zároveň zveřejnil kritéria přijímacího řízení a pokyny k přihlašování uchazečů.

 

AKTUÁLNĚ K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ (ke dni 2. 6. 2023)
Vyhlásili jsme III. kolo přijímacího řízení na obor Obráběč kovů – přihlášky do 9. 6. 2023
Od pondělí 5.6.2023  do středy 7.6.2023 proběhnou schůzky s rodiči a žáky budoucích prvních ročníků – pozvánky obdržel osobně ten, kdo u nás evidoval zápisový lístek. Místo konání – jídelna v přízemí budovy A.

STUDIJNÍ
OBORY

KRITÉRIA 
1. kolo

PŘIHLÁŠKA
ke studiu

VÝSLEDKY
1. kola

Informační technologie Přijati Nepřijati
Mechanik elektrotechnik Přijati Nepřijati
Strojírenství Přijati Nepřijati
Technik – Puškař Přijati Nepřijati
Mechanik seřizovač Přijati Nepřijati
Ekonomika a podnikání Přijati Nepřijati

NÁSTAVBOVÉ
STUDIUM

KRITÉRIA 
1. kolo

PŘIHLÁŠKA
ke studiu

VÝSLEDKY
1. kola

Provozní technika – denní Přijati Nepřijati
FORMULÁŘ ODVOLÁNÍ PROTI NEPŘIJETÍ  (vždy se musí podat písemně – osobně nebo poštou)
Zákonná lhůta pro podání odvolání – do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.
Zákonná lhůta pro evidování zápisového lístku – 10 dní od vyhlášení výsledků.
Výsledky přijímacího řízení učebních (tříletých) oborů jsou vyvěšeny na stránkách školy a na nástěnce před recepcí školy od 22. 4. 2023.

UČEBNÍ
OBORY

KRITÉRIA 
1. kolo

PŘIHLÁŠKA
ke studiu

VÝSLEDKY
1. kola

Strojní mechanik Přijati Nepřijati
Puškař Přijati Nepřijati
Obráběč kovů Přijati Nepřijati
Elektromechanik pro zařízení a přístroje Přijati Nepřijati
FORMULÁŘ ODVOLÁNÍ PROTI NEPŘIJETÍ  (vždy se musí podat písemně – osobně nebo poštou)
Zákonná lhůta pro podání odvolání – do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.
Zákonná lhůta pro evidování zápisového lístku – 10 dní od vyhlášení výsledků.
ZÁKLADNÍ INFORMACE k přijímacímu řízení do studijních oborů a učebních oborů:
O přijetí uchazeče bude rozhodnuto na základě kritérií přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024.
Počty přijímaných uchazečů naleznete v hlavičce kritérií přijímacího řízení.
Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu se pro čtyřleté a nástavbové studium koná:
1. náhradní termín: středa 10. května 2023
2. náhradní termín: čtvrtek 11. května 2023
PŘIHLÁŠKA
termín podání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení byl ukončen 1. března 2023

Více informací naleznete na odkazeCo mám vědět?

DOTAZY k přijímacímu řízení

Jana Zemanová e-mail: jana.zemanova@sstebrno.cz tel: 548 515 141
Šárka Ledererová e-mail: posta@sstebrno.cz tel: 548 515 122

 DOTAZY k  oborům, dnům otevřených dveří, ISIC kartám, tanečnímu kurzu, autoškole

Bc. Iva Vytásková e-mail: iva.vytaskova@sstebrno.cz tel: 548 515 123

ZÁKONNÉ NORMY