Čer
06

Přihlašování k maturitní zkoušce – MZ 2017 podzimní termín – aktualizace !!!

Na přihlášce k podzimnímu opravnému nebo náhradnímu termínu není u společné části patrné, který čtvereček je určen pro požadovanou dílčí zkoušku. K vyplnění použijte místo křížku zkratku DT, PP nebo UZ. Podle sdělení CERMATu bude opravená verze přihlášky dostupná až příští týden.

23. 6. 2017     Nejzazší termín podání přihlášky k řádným, náhradním nebo opravným zkouškám MZ 2017 – podzim. Pečlivě vyplněnou  přihlášku (žáci s PUP včetně čísla doporučení) odevzdáte svému třídnímu učiteli, který ji zkontroluje a předá (nejpozději 26. 6.) za třídu na studijním oddělení naší školy. Všichni žáci, kteří se budou po úspěšném ukončení 4. ročníku hlásit k řádnému termínu, musí mít přihlášenou praktickou zkoušku i písemnou práci z CJL a to i za předpokladu, že obě zkoušky konali v jarním období 2017. Těm žákům, kteří praktickou zkoušku a písemnou práci z CJL vykonali úspěšně, bude její výsledek započten (znovu ji konat nebudou).

4. 7. 2017     Nejzazší termín pro převzetí výpisu z přihlášky k MZ 2017 – podzim (v úředních hodinách nebo po telefonické dohodě na studijním oddělení, výpis z přihlášky je důležitý dokument a je Vaší povinností ho převzít a potvrdit tak správnost přihlášky k MZ). Potvrdit převzetí výpisu lze i podpisem na “protokolu o převzetí”, který je součástí e-mailu, v němž Vám bude výpis z přihlášky zaslán. Podepsaný protokol oskenujte a zašlete na e-mail jana.tillerova@sstebrno.cz nebo studium@sstebrno.cz

Nezapomeňte se znovu přihlásit na Výsledkový portál žáka a udělit souhlas se zasíláním dokumentů. Nutnost přihlášení na VPŽ platí i pro ty, kteří se přihlašovali v předchozích projektech! Na přihlášku uveďte svou platnou e-mailovou schránku a telefonní číslo.

Prihlaska_MZ_17

Více informací na: www.novamaturita.cz