Lis
07
2016

Přihlašování k maturitní zkoušce 2017

Vážení budoucí maturanti, tento týden zahájíme přihlašování k MZ 2017.

Ti z Vás, kteří jste v současné době žáky naší školy, se budete přihlašovat podle pokynů svých třídních učitelů. Začnete vyplňováním „hromadné přihlášky“. Věnujte této akci patřičnou pozornost, abychom nemuseli řešit zbytečné komplikace. Upozorňuji, že žáci nynějších maturitních ročníků jsou povinni podat přihlášku k řádnému termínu v jarním zkušebním období MZ 2017.

Maturanti, kteří již nejsou žáky naší školy, tzn. ukončili vzdělávání v červnu, případně v srpnu 2016, a chtějí se přihlásit k MZ 2017 na opravný nebo náhradní termín, odevzdají řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku svému bývalému třídnímu učiteli, nejpozději 1. prosince 2016.

Maturanti, kteří ukončili vzdělávání v roce 2015 a dříve, odevzdají řádně vyplněnou přihlášku v úředních hodinách na studijní oddělení školy a to nejpozději 1. prosince 2016. Po tomto datu se již přihlašovat k jarnímu termínu MZ 2017 nelze. V době nepřítomnosti p. Brandnerové ( 21. 11. – 28.11.016) bude přihlášky přijímat RNDr. Jana Tillerová, 3. patro budovy A, místnost č. 320. Doporučuji se předem domluvit prostřednictvím e-mailu. Na přihlášku uveďte číslo svého telefonu.

Žáci s PUP pro konání MZ musí současně s přihláškou odevzdat i doporučení školského poradenského pracoviště PUP a pečlivě vyplnit i příslušnou část přihlášky, která se týká tohoto doporučení.

Formulář přihlášky:     Prihlaska k MZ 2017

Veškeré informace k MZ 2017 jsou dostupné na stránkách http://www.novamaturita.cz/