Lis
16
2017

Přihlašování k maturitní zkoušce 2018, přihláška k MZ 2018

Formulář přihlášky:     Prihlaska_k_MZ_18

Vážení budoucí maturanti, zahájili jsme přihlašování k MZ 2018.

Ti z Vás, kteří jste v současné době žáky naší školy, se budete přihlašovat podle pokynů svých třídních učitelů. Začnete vyplňováním „hromadné přihlášky“. Věnujte této akci patřičnou pozornost, abychom nemuseli řešit zbytečné komplikace. Upozorňuji, že žáci nynějších maturitních ročníků jsou povinni podat přihlášku k řádnému termínu v jarním zkušebním období MZ 2018.

Maturanti, kteří již nejsou žáky naší školy, tzn. ukončili vzdělávání v červnu, případně v srpnu 2017, a chtějí se přihlásit k MZ 2018 na opravný nebo náhradní termín, odevzdají řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku svému bývalému třídnímu učiteli, nejpozději 1. prosince 2017. Na přihlášku uveďte číslo svého telefonu. Ověřte si funkčnost e-mailové schránky, kterou na přihlášku chcete uvést (pište čitelně!)

Maturanti, kteří ukončili vzdělávání v roce 2016 a dříve, odevzdají řádně vyplněnou přihlášku v úředních hodinách na studijní oddělení školy a to nejpozději 1. prosince 2017. Po tomto datu se již přihlašovat k jarnímu termínu MZ 2018 nelze. Doporučuji se předem domluvit prostřednictvím e-mailu. Na přihlášku uveďte číslo svého telefonu. Ověřte si funkčnost e-mailové schránky, kterou na přihlášku chcete uvést (pište čitelně!)

Žáci s PUP pro konání MZ musí současně s přihláškou odevzdat i doporučení školského poradenského pracoviště PUP a pečlivě vyplnit i příslušnou část přihlášky, která se týká tohoto doporučení. Doporučení ŠPZ má platnost 2 roky od vystavení.

 Veškeré informace k MZ 2018 jsou dostupné na stránkách http://www.novamaturita.cz/