Lis
06
2015

Přihlašování k maturitní zkoušce 2016

Vážení budoucí maturanti, příští týden zahájíme přihlašování k MZ 2016.

Ti z Vás, kteří jste v současné době žáky naší školy, se budete přihlašovat podle pokynů svých třídních učitelů. Začnete vyplňováním „hromadné přihlášky“. Věnujte této akci patřičnou pozornost, abychom nemuseli řešit zbytečné komplikace. Upozorňuji, že žáci nynějších maturitních ročníků jsou povinni podat přihlášku k řádnému termínu v jarním zkušebním období MZ 2016.

Maturanti, kteří již nejsou žáky naší školy, tzn. ukončili vzdělávání v červnu, případně v srpnu 2015, a chtějí se přihlásit k MZ 2016 na opravný nebo náhradní termín, odevzdají řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku svému bývalému třídnímu učiteli.

Maturanti, kteří ukončili vzdělávání v roce 2014 a dříve, odevzdají řádně vyplněnou přihlášku v úředních hodinách na studijní oddělení školy a to nejpozději 1. prosince 2015. Po tomto datu se již přihlašovat k jarnímu termínu MZ 2016 nelze.

Žáci s PUP pro konání MZ musí současně s přihláškou odevzdat i posudek PUP a řádně vyplnit i přílohu PUP k přihlášce.

Formulář přihlášky, včetně přílohy pro PUP, zveřejníme, jakmile ji bude mít škola k dispozici.

Věnujte pozornost následujícím přílohám: Model MZ 2016 a Maturitní zpravodaj č. 33

Veškeré informace k MZ 2016 jsou dostupné na stránkách http://www.novamaturita.cz/