Kvě
24
2016

Přihlášky k MZ 2016 – podzimní zkušební období

23. 6. 2016     Nejzazší termín podání přihlášky k řádným, náhradním nebo opravným zkouškám MZ 2016 – podzim. Pečlivě vyplněnou  přihlášku (žáci s PUP včetně přílohy) odevzdáte svému třídnímu učiteli, který ji zkontroluje a předá (nejpozději 24. 6.) za třídu na studijním oddělení naší školy. Všichni žáci, kteří se budou po úspěšném ukončení 4. ročníku hlásit k řádnému termínu, musí mít přihlášenou i praktickou zkoušku a to i za předpokladu, že ji konali v jarním období 2016. Těm žákům, kteří praktickou zkoušku vykonali úspěšně, bude její výsledek započten (znovu ji konat nebudou).

MZ_16_podzim_Prihlaska

 8. 7. 2016     Nejzazší termín pro převzetí výpisu z přihlášky k MZ 2016 – podzim (v úředních hodinách nebo po telefonické dohodě na studijním oddělení, výpis z přihlášky je důležitý dokument a je Vaší povinností ho převzít a potvrdit tak správnost přihlášky k MZ). Potvrdit převzetí výpisu lze i podpisem na “protokolu o převzetí”, který je součástí e-mailu, v němž Vám bude výpis z přihlášky zaslán. Podepsaný protokol oskenujte a zašlete na e-mail jana.tillerova@sstebrno.cz nebo studium@sstebrno.cz