Přihláška na zájezd

Prosíme žáky, kteří doposud neodevzdali závaznou přihlášku k zájezdu, aby tak učinili do pátku 22. 11.

Po tomto datu už budou jen jako náhradnici.