Lis
12
2014

Přihláška k MZ 2015 – jarní zkušební období

MZ_15_Prihlaska

Připomínám maturantům, kteří již nejsou žáky naší školy, že termín odevzdání přihlášky je nejpozději 1. prosince 2014. Po tomto termínu se již nelze k jarnímu období MZ 2015 přihlašovat. Maturanti, kteří ukončili vzdělávání v roce 2014, odevzdávají přihlášku prostřednictvím svého bývalého třídního učitele. Ostatní odevzdají přihlášku v úředních hodinách na studijním oddělení školy. Maturanti, kteří žádají uzpůsobení podmínek, musí odevzdat také vyplněnou přílohu k přihlášce, případně posudek s SPC (pokud tak neučinili při řádném termínu).

Maturanti, kteří jsou v současnosti žáky naší školy, se přihlašují podle pokynů svého třídního učitele.

Jana Tillerová