Přehled oborů 2021/2022

sste

Brožura online

Brožura PDF

Příjem přihlášek byl ukončen.

DENNÍ STUDIUM

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU – denní
Nápověda

OBORY STUDIJNÍ – délka studia 4 roky, ukončení maturitní zkouškou 

Kód a název oboru vzdělání uvádějte na přihlášku:
  Strojírenství – počítačové systémy a robotika 23-41-M/01 Strojírenství
  Mechanik seřizovač   – programování CNC strojů,                      získá výuční list 23-45-L/01 Mechanik seřizovač
23-56-H/01 Obráběč kovů
  Mechanik elektrotechnik                                                                 získá výuční list
26-41-L/01  Mechanik elektrotechnik
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
 Informatika – počítačové sítě a informační systémy
18-20-M/01 Informační technologie
 Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

OBORY UČEBNÍ – délka studia 3 roky, získání výučního listu 

Kód a název oboru vzdělání uvádějte na přihlášku:
    Strojní mechanik 
23-51-H/01 Strojní mechanik
   Puškař
23-69-H/01 Puškař
    Obráběč kovů 23-56-H/01 Obráběč kovů
   Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU – denní
PŘIHLÁŠKA KE STUDIU – dálkové
Nápověda

Pro ABSOLVENTY – strojních oborů, ukončení maturitní zkouškou

Kód a název oboru vzdělání uvádějte na přihlášku:
  Provozní technika – denní – délka studia 2 roky 23–43–L/51 Provozní technika
 Provozní technika – dálkové – délka studia 3 roky 23–43–L/51 Provozní technika

DOTAZY k přijímacímu řízení

Jana Zemanová e-mail: jana.zemanova@sstebrno.cz tel: 548 515 141
Šárka Ledererová e-mail: posta@sstebrno.cz tel: 548 515 122

DOTAZY k oborům, dnům otevřených dveří, ISIC kartám, tanečnímu kurzu, autoškole

Jana Bednářová e-mail: jana.bednarova@sstebrno.cz tel: 548 515 123