Přehled oborů 2023/2024

Brožura PDF

DENNÍ STUDIUM

OBORY STUDIJNÍ – délka studia 4 roky, ukončení maturitní zkouškou 
      Strojírenství – počítačové systémy a robotika
       Technik – puškař 
       Mechanik seřizovač  – programování CNC                                  získá výuční list
     Mechanik elektrotechnik                                                                         získá výuční list
     Informatika – počítačové sítě a informační systémy
     Ekonomika a podnikání
OBORY UČEBNÍ – délka studia 3 roky, získání výučního listu 
    Strojní mechanik 
   Puškař
    Obráběč kovů
   Elektromechanik pro zařízení a přístroje

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM – denní

Pro ABSOLVENTY – strojních oborů, ukončení maturitní zkouškou
  Provozní technika – délka studia 2 roky

DOTAZY k přijímacímu řízení

Jana Zemanová e-mail: jana.zemanova@sstebrno.cz tel: 548 515 141
Šárka Ledererová e-mail: posta@sstebrno.cz tel: 548 515 122

DOTAZY k oborům, dnům otevřených dveří, ISIC kartám, tanečnímu kurzu, autoškole

Iva Vytásková e-mail: iva.vytaskova@sstebrno.cz tel: 548 515 123