Přehled oborů 2022/2023

sste

Brožura PDF

DENNÍ STUDIUM

OBORY STUDIJNÍ – délka studia 4 roky, ukončení maturitní zkouškou 
Strojírenství – počítačové systémy a robotika přihláška ke stažení
  Mechanik seřizovač   – programování CNC                                         získá výuční list přihláška ke stažení
  Mechanik elektrotechnik                                                                                 získá výuční list
přihláška ke stažení
 Informatika – počítačové sítě a informační systémy
přihláška ke stažení
 Ekonomika a podnikání přihláška ke stažení
OBORY UČEBNÍ – délka studia 3 roky, získání výučního listu 
    Strojní mechanik 
přihláška ke stažení
   Puškař
přihláška ke stažení
    Obráběč kovů přihláška ke stažení
   Elektromechanik pro zařízení a přístroje přihláška ke stažení

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM – denní

Pro ABSOLVENTY – strojních oborů, ukončení maturitní zkouškou
  Provozní technika – délka studia 2 roky přihláška ke stažení

DOTAZY k přijímacímu řízení

Jana Zemanová e-mail: jana.zemanova@sstebrno.cz tel: 548 515 141
Šárka Ledererová e-mail: posta@sstebrno.cz tel: 548 515 122

DOTAZY k oborům, dnům otevřených dveří, ISIC kartám, tanečnímu kurzu, autoškole

Jana Bednářová e-mail: jana.bednarova@sstebrno.cz tel: 548 515 123