Přehled oborů 2023/2024

Brožura PDF

DENNÍ STUDIUM

OBORY STUDIJNÍ – délka studia 4 roky, ukončení maturitní zkouškou
Strojírenství – počítačové systémy a robotika
Technik – puškař
Mechanik seřizovač – programování CNC získá výuční list
Mechanik elektrotechnik získá výuční list
Informatika – počítačové sítě a informační systémy
Ekonomika a podnikání
OBORY UČEBNÍ – délka studia 3 roky, získání výučního listu
Strojní mechanik
Puškař
Obráběč kovů
Elektromechanik pro zařízení a přístroje

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM – denní

Pro ABSOLVENTY – strojních oborů, ukončení maturitní zkouškou
Provozní technika – délka studia 2 roky

DOTAZY k přijímacímu řízení

Jana Zemanová e-mail: jana.zemanova@sstebrno.cz tel: 548 515 141
Šárka Ledererová e-mail: posta@sstebrno.cz tel: 548 515 122

DOTAZY k oborům, dnům otevřených dveří, ISIC kartám, tanečnímu kurzu, autoškole

Iva Vytásková e-mail: iva.vytaskova@sstebrno.cz tel: 548 515 123