Praktická výuka frézování

 

Milan Rusňák

Střední školu technickou a ekonomickou v Brně absolvoval v roce 2003 v oboru Mechanik seřizovač. Následně nastoupil do dílen na VUT FSI jako asistent, kde vypomáhal s praktickou částí bakalářských a diplomových prací. Současně se podílel na výzkumných projektech.

Odbornou praxi také získal během působení ve dvou strojírenských firmách, kde pracoval na CNC frézkách. Od roku 2017 pracuje na SŠTE Brno na pozici učitele odborného výcviku.