Poplatky za vstupy studentů

POPLATKY ZA VSTUPY STUDENTŮ

Portsmouth – balíček (celodenní program)                  £ 19,50

Stonehenge                                                                          £ 0, 00

Trajekt na Isle of Wight                                                     £ 11,00  (do 15 let)                  £ 13, 00   (16 a více)

Osborne House (rezidence královské rodiny)               £  0,00

Plavba lodí po řece Temži                                                 £  8,00  (do 15 let)                 £ 11,00  (16 a více)

Jízda metrem v Londýně                                                   £  4,30  (do 15 let)                 £ 8,60  (16 a více)

Ceny vstupů jsou pouze orientační a mohou se v čase a místě lišit. Doporučujeme počítat s rezervou na vstupné cca 10 GBP.

V autobusu je možné po celou dobu pobytu zakoupit nealkoholické nápoje, čaj, kávu, čokoládu, instantní polévku, poslední večer ve Velké Británii také teplé párky s pečivem.

Na přejezd přes Německo, Belgii a Francii je nutné mít hotovost v Euro pro použití toalet na odpočivadlech a čerpacích stanicích         (většinou € 1).

Kapesné je na uvážení rodičů, berte ale v úvahu, že si žáci budou muset koupit jídlo a pití na zpáteční cestu.