Kvě
23

Písemná práce z AJ

Vážení maturanti tříd EPO 4, IT 4A, IT 4B, MS 4B a DS 3, škola nemá v tuto chvíli výsledky písemných prací z AJL k dispozici. Uvolněny by měly být v závěru tohoto týdne. Budete o tom informováni prostřednictvím Výsledkového portálu žáka. Bezprostředně po jejich uvolnění bude připraveno maturitní vysvědčení těm z Vás, kteří splní podmínky k jeho vydání. O přesném termínu vydávání maturitního vysvědčení budete informováni svým třídním učitelem.

Děkuji za  pochopení a Vaši trpělivost. Jana Tillerová