Zpět k Projekty financované EU

EU – peníze středním školám

V červnu roku 2012 jsme zahájili projekt EU – peníze středním školám („Šablony“). V rámci tohoto projektu je naše škola postupně vybavována moderními výukovými prostředky, zejména počítači, dataprojektory a interaktivními tabulemi. Vyučující všeobecných i odborných předmětů připravují digitální učební materiály, které jsou určeny nejen pro výuku ve škole ale i pro domácí přípravu žáků. Škola tak vytváří pro žáky motivující a tvořivé prostředí, v němž žáci mají chuť se vzdělávat a získávat nejen nové poznatky, ale i praktické dovednost a dobré pracovní návyky. Pro podporu a rozvoj praktických dovedností žáků realizujeme v rámci projektu žákovské stáže i stáže učitelů odborného výcviku ve firmách. Učitelé absolvováním stáží získávají významné zkušenosti v praxi a mohou tak lépe připravovat své žáky na nástup do zaměstnání.

 • Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Prioritní osa programu: 1 – Počáteční vzdělávání
 • Oblast podpory: 1.5 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
 • Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0725
 • Výše finanční podpory: 3 570 028 Kč
 • Období realizace: 1.6.2012 – 31.5.2014

Přehled podporovaných aktivit v rámci projektu

 • I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
 • II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách
 • III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
 • IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků SŠ
 • V/1 Praktické vyučování
 • V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků SŠ
 • V/3 Podpora stáží pedagogických pracovníků v podnicích
 • VI/1 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti

V průběhu realizace projektu vytvořili vyučující naší školy více než 2500 velmi kvalitních vzdělávacích materiálů, které byly ověřeny a nyní se již v rozsáhlé míře využívají ve výuce.

Vytvořené materiály jsou vystaveny na adrese portal.sstebrno.cz