Zpět k Projekty

Projekty eTwinning

 

 

Projekty eTwinning na naší škole zajišťuje Mgr. Eva Komínková, Mgr. Magdalena Zlámalová, PhDr. Dimitra Voráčová a Mgr. Zdeněk Blažek

Šk. rok
Název projektu
Internetové stránky
2005/06 Getting a Job in the EU
2006/07 Young people and tv
2011/12 SAFETIQUETTE (Safe Ticket-basic Tips for Young Internet Users)
2012/13 Knowing me knowing you
2012/13 Trip from the Baltic to Iberia
2012/13 Music Unites
2012/13 Collaborative artful storytelling
2013/14 Music Unites II
2014/15 Music Unites III

eTwinning project „Music Unites III“

DSC05608Music Unites III je eTwinningový projekt, kterého se účastní žáci a učitelé z různých států Evropské unie. Z naší školy se projektu v tomto školním roce zúčastnili žáci z ME2B, EPO2, IT2B a ME2C. S technickými přípravami kulturního vystoupení pomáhali žáci a učitelé z předcházejících ročníků projektu. Music Unites III – česky Hudba spojuje III – je pokračováním projektu “Hudba spojuje a Hudba spojuje II”, který jsme zahájili ve spolupráci s Graf-Rasso-Gymnasium Fürstenfeldbruck v Německu a Władysław Reymont – Lyzeum Pieniężno v Polsku. V rámci projektů „Hudba spojuje“ a „Hudba spojuje II“ se žáci – účastníci projektu setkali v roce 2013 ve Furstenfeldbrucku a v roce 2014 v Pieniežnu. V letošním pokračování projektu se účastníci projektu sešli v Brně ve dnech 27.6. až 30.6. 2015.

Do letošního projektu se zapojili žáci z partnerské školy Władysław Reymont – Lyzeum Pieniężno v Polsku a Colegiul National “Mihai Viteazul”, Ploiesti v Rumunsku. Bohužel rumunský partner se z finančních důvodů nemohl zúčastnit kulturních dní u nás Cílem projektu je poznávat jinou kulturu a prezentovat naši. Žáci sami předvedou své hudební schopnosti, budou komunikovat v angličtině a navážou zajímavá přátelství. Během projektu se účastníci pravidelně setkávali a spolupracovali v prostředí “TwinSpace”. Další krok byla příprava programu na setkání v Brně pomocí e-mailování a chatování on-line a průběžně probíhaly pravidelné zkoušky na vystoupení. Nakonec následovalo společné setkání našich a polských partnerů v Brně.

Program společného setkání byl bohatý. V neděli dopoledne jsme si prohlédli centrum města Brna, odpoledne proběhla Welcome party v kulturním sále DM Cihlářská 21, kde byli Poláci ubytovaní. V pondělí ráno proběhla generálka a dopoledne se uskutečnilo společné vystoupení pro žáky a zaměstnance školy. Odpoledne si polští partneři prohlédli naši školu a večer se všichni účastníci projektu sešli na procházce krásně osvětleným nočním Brnem. V úterý ráno jsme vyrazili objednaným autobusem do Prahy, navštívili jsme Pražský Hrad, Zlatou uličku, Staroměstské náměstí a prošli jsme se po Karlově mostě. V malebné restauraci mimo rušné ulice jsme v klidu poobědvali, naposledy si popovídali a rozloučili se s polskými účastníky projektu. Tady se naše cesty rozdělily, my jsme se vraceli domů do Brna a Poláci pokračovali druhý den v cestě domů do Polska.

Fotografie – Music United III prezentace


eTwinning project „Music Unites II“

Projekt „ Music Unites II“ je pokračováním úspěšného projektu „ Music Unites “ ze školního roku 2012/2013. Do projektu se zapojili žáci, kteří již v projektu pracovali a tým posílili další žáci ze tříd MS1B, PSP2, MS2A a PUZ2. Projekt probíhal stejně a se stejným cílem – tedy prezentovat kulturu našich národů, navázat nová přátelství, komunikovat v cizím jazyce a uspořádat společné vystoupení. Na začátku projektu se noví účastníci seznámili s ostatními účastníky v prostředí Twinspace, posílali hudební prezentace, vytvořili krátké video z naší školy a scházeli se na on-line chatu ve škole. Na závěr projektu proběhlo společné setkání v partnerské škole v Pieniežnu. Pobyt trval tři dny od 11. 6. do 13. 6. 2014. Hned první den nacvičili všichni žáci společně kulturní vystoupení a vystoupili v místním Kulturním domě. Druhý den uspořádali polští partneři velmi hezký a zajímavý výlet Frombork – Gdaňsk – Gdynia – Sopoty. Třetí den byl zaměřen na sportovní aktivity, turnaj v tenise, volejbalu a fotbalu a pozdě večer navštívili žáci koncert polské populární punkové skupiny Lady Punk na stadioně v Pieniežnu. Všichni žáci hned od začátku pobytu překonali jazykové bariéry, vzájemně komunikovali a spřátelili se. Celý pobyt probíhal ve velmi přátelském duchu a s nadšením pro společnou práci. Na konci projektu se žáci rozhodli pokračovat v tomto projektu a domluvili se na dalším pokračování v příštím školním roce tentokrát v České republice.

P1110434 P1110300 P1110303 P1110278 DSC03528 IMG_0096 na nástěnku hlavní foto

 


„Collaborative artful storytelling“ 9.11.2012 – 05.2013
Autoři projektu : Dimitra Voráčová, Technical and Business College, Brno, Česká republika Thanassis Balafoutis, 1st General Lyceum of Xanthi, Xanthi, Řecko
Další účastníci projektu: Elisabeth Morin,Lycée Sainte Marie, CAEN, Francie, Katarzyna Stachowicz, Zespół Szkół Technicznych, Sosnowiec, Polsko,
Z naší školy se zúčastnili žáci z ME3C a DNE1. Nejdříve se žáci seznámili, představili sebe, svou školu a město. Potom si dopisovali a domluvili si týmy, se kterými se rozhodli spolupracovat na společném příběhu. V programu „storybird“ tvořili společně pět příběhů. Naši žáci navrhli téma příběhů a zahájili jako první práci v programu. Každý tým pracoval samostatně a po dokončení příběhů proběhlo on line hlasování o nejlepší z nich. Poslední krok byl zpracování příběhů jako mp3 nahrávku a konečným výstupem byla video nahrávka.
Projekt získal v říjnu 2013 mezinárodní ocenění European Label Quality.

 

eTwinning projekt „ Music Unites“ 2012/2013 – Furstenfeldbruck 24. 7. – 28. 7. 2013
Účastníci projektu: Graf-Rasso-Gymnasium, Fürstenfeldbruck, Německo, Technical and Business College, Brno, Česká republika a Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. W. Reym, Pieniężno, Polsko.
Z naší školy se do projektu zapojili žáci ze třídy MS1A a PU3 pod vedením PhDr. D. Voráčové a Mgr. Z. Blažka. Žáci se v prostředí Twinspace seznámili s ostatními účastníky projektu z Německa a Polska, se kterými komunikovali v angličtině. Založili si svůj profil, natáčeli krátká videa z příprav, posílali si fotky, PPT o škole a svém městě a v průběhu roku se připravovali na společné vystoupení v Německu. Do Německa odjeli 24. 7. a během pobytu bydleli v hostitelských rodinách, účastnili se vyučování ve škole, připravovali se na společné vystoupení, jeli na výlet do Mnichova, zúčastnili se oslav 750. výročí FFB, navštívili divadelní představení Cabaret v Mnichově. Poslední den proběhlo dlouho připravované společné vystoupení. Jako první vystoupili naši studenti, pak Poláci a po nich vystoupili Němci se svým programem. Na závěr společně zazpívali Country roads pod vedením Mgr. Zdeňka Blažka, naši žáci zahráli doprovod. Následovalo rychlé loučení, odjezd do Mnichova a zpět domů. Do Brna jsme přijeli v pondělí 29.7. brzy zrána, unavení z dlouhé noční cesty a nepohodlí v plně obsazeném vlaku, ale s příjemnými zážitky a vzpomínkami na dny ve Furstenfeldbrucku.
Odkazy na webové stránky: https://youtu.be/rN5Usehjv9Q

Foto galerie zde: Music Unites

 


 

KNOWING ME KNOWING YOU
Partnerem projektu je Tuna Škola, Uppsala, Švédsko. Projektu se účastní třída IT1A.
Cílem projektu je navázat přátelství se studenty z partnerské země a prostřednictvím vzájemné komunikace poznat lépe její kulturu. Studenti v rámci projektu přiblíží svým partnerům mimo jiné svoje rodné město, svoje zájmy a koníčky, hlavní svátky, život ve škole apod. Studenti komunikují pravidelně kažých 14 dní se svými partnery online.


TRIP FROM THE BALTIC TO IBERIA
Partneři: gymnázium v polském městě Szczytno a střední škola ve španělském městě Tordesillas.
Cílem tohoto projektu je podpora komunikace v anglickém jazyce za využití ICT. Žáci během školního roku získají znalosti o kultuře, zvycích, studiu a každodenním životě svých zahraničních spolužáků. Projektu se zúčastní část třídy IT1A.


SAFETIQUETTE (Safe Ticket-basic Tips for Young Internet Users)

Projekt se zaměřuje na zásady a pravidla bezpečného používání internetu. Jeho cílem je rozvoj dovedností v anglickém jazyce a ICT. Studenti si vyměňují zkušenosti v oblasti bezpečnosti na internetu s partnery z gymnasia v polském městě Rydultowy. Projektu se účastní třídy IT1A a IT1B, do některých aktivit budou ale zapojeny i další třídy.

Společný eTwinningový projekt SAFETIQUETTE (Safe Ticket-basic Tips for Young Internet Users) tříd IT2A a IT2B získal certifikát Quality Label. a zároveň 2. národní cenu za eTwinning v kategorii Střední školy. Cena je spojená s částkou 40 000Kč na návštěvu projektového partnera, takže na podzim se vydáme do Polska, abychom se osobně setkali s našimi zatím pouze virtuálními přáteli. Obě ceny byly předány na Národní konferenci eTwinning, která proběhla 16. – 18. května 2013 v Olomouci.

1

Informace o projektu najdete: ZDE https://www.ajl.maweb.eu/


Brusel 23.-25. 2. 2007 - klikněte pro zvětšení

Ve dnech 23.-25. 2. 2007 prezentovala Mgr. Komínková projekt třídy ME3C “Young people and TV” na mezinárodní konferenci programu eTwinning v Bruselu.

 

JineNebezpecieTwinningový projekt třídy ME3C “Young people and TV” získal od Národní agentury eTwinning ocenění kvality Quality Label! Cena byla slavnostně předána na Národní konferenci programu eTwinning v Jihlavě 13. 4. 2007. Kromě certifikátu obdrželi studenti také věcné dary od NA a Kraje Vysočina.

 

Mgr. Eva Komínková s účastníky projektu. Klikněte pro zvětšení...