Aktuální projekty

 

 EU_MMR_CR Projekt Projekt „Centrum přesného strojírenství“
 EU_MMR_CR Projekt Kybernetická bezpečnost.
 EU_MMR_CR Projekt Škola progresivních průmyslových technologií.
logolink Projekt PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji.
logo_EU_vzd_ucitel Projekt Vzdělaný učitel – úspěšný absolvent.
rop Projekt Pracoviště mechatronického CNC obrábění. Cílem projektu je vytvoření školního pracoviště, které nákupem 4 mechatronických CNC soustruhů pozitivně ovlivní konkurenceschopnost absolventů školy na trhu práce.
rop Projekt Regionální centrum víceosého obrábění
Hlavním cílem projektu je zajistit lepší uspokojování potřeb trhu práce v JMK.

Projekty OPVK
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji
„Pojďme se dotknout ICT“

logo-univ3
Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání, do kterého se naše škola zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE.
www.univ.cz

Projekt ZŠO – Zdravá škola Olomoucká v rámci celostátního programu Škola podporující zdraví

Jako gestorská škola jsme se zapojili do
Přehlídky – České ručičky


Projekt
Nová závěrečná zkouška – Žáci naší školy skládají novou závěrečnou zkoušku

erasmus-plus
Erasmus Plus – dřívější Leonardo Da Vinci

Seznam projektů včetně údajů pro tvorbu projektů