Zpět k O škole

Norma ISO 9001

Základní informace ISO

V průběhu roku 2008 škola implementovala systém managementu kvality a úspěšně prošla certifikací při auditu provedeném dne 19.1. 2009 nezávislou akreditovanou certifikační společností CQS – Sdružení pro certifikaci systémů jakosti. Předmětem certifikace byla oblast vzdělávání.

Tento certifikát potvrzuje, že
certifisom.gif

 • škola poskytuje vzdělávací služby spolehlivě a na kvalitní úrovni
 • má vytvořeny veškeré předpoklady k dalšímu zlepšování efektivity řízení a systému kvality
 • je připravena reagovat na budoucí potřeby a požadavky žáků, rodičů a sociálních partnerů

Základní informace k normě ISO 9001

Uspět v náročných podmínkách vyžaduje znát a neustále plnit požadavky na kvalitu ze strany zákazníka (žáci, rodiče, zaměstnavatelé, firmy, organizace, veřejnost, atd.), zákonných požadavků a svých vlastních. V posledních letech také neustále roste zájem o zvyšování jakosti služeb. V souvislosti se vstupem do Evropské unie se tento zájem o zvyšování jakosti dostává na přední místa v hodnocení organizací. Právě jakost se stává konkurenčním nástrojem výchovně vzdělávacích organizací.

Úspěšné vedení a fungování výchovně vzdělávací organizace vyžaduje, aby byla řízena jasným a systematickým způsobem. Kvalitní řízení se projeví i v úrovni výuky.

Certifikace podle norem řady ISO systému managementu poskytuje ujištění, že organizace využívá metody managementu jakosti k neustálému zlepšování dosažené úrovně.

Z tohoto důvodu je taková organizace zaměřena na spokojenost zákazníka a zároveň splňuje tyto rysy:

 • úspěšnost v poskytování služby modernizace a management změn
 • fungování v oblasti legislativy, právního a předpisového rámce a shoda s nimi
 • zapojení zainteresovaných stran a uspokojení jejich potřeb
 • efektivita dosahování cílů
 • dovednost v komunikaci
 • systematický přístup ke sběru a správné analýze dat
 • neustálé sledování dosahovaných výsledků chápaných jako proces
 • shoda se standardy jakosti
 • jasná vize a politika managementu (stanovení priorit, hodnot a pravidel chování, podle kterého se organizace řídí)
 • zapojení pracovníků
 • otevřené, demokratické, bezpečné a etické prostředí
Ke stažení