Dub
26

Nahlížení do spisů – bodové výsledky přijímacích zkoušek

Vážení uchazeči a milí zákonní zástupci. Podle Správního řádu máte právo nahlížet do spisu před vydáním rozhodnutí o přijetí. Náhled bude k dispozici v pátek 28.  4.  2017, a to hned několika způsoby:

Spis v této době bude obsahovat Vaši přihlášku, popřípadě zprávu z PPP a výpis výsledků didaktických testů jednotlivých zkoušek jednotné přijímací zkoušky. Nedozvíte se, zda jste, nebo nejste přijati ke studiu, ani na jakém místě v žebříčku uchazečů jste se umístili a ani jaké jsou hranice bodů pro přijetí. Máte tedy možnost pouze zkontrolovat správnost a úplnost podkladů, na základě kterých se bude rozhodovat o Vašem přijetí.