Úno
17
2014

Metodické příručky pro HOD_CJL, AJL a NJL

CJL   NJ   AJ

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Na stránkách www.novamaturita.cz jsou dostupné metodické příručky pro hodnotitele písemných zkoušek z českého jazyka a z cizích jazyků. Doporučuji všem hodnotitelům, aby jim věnovali pozornost a to i v případě, že písemné práce ve školním roce 2013/2014 hodnotit nebudou, ale žáky k nim ve výuce připravují. Příručky si lze stáhnout na prvním řádku tohoto příspěvku.

Děkuji Vám za spolupráci.

Jana Tillerová