Konference: Finančně gramotná a podnikavá škola 2021

Jsme velice rádi, že se naše škola opět zapojila a byla oslovena do konference: Finančně gramotná a podnikavá škola 2021. Naši žáci byli vybrání, aby se zapojili do diskuse na téma „Vzdělání pro budoucnost pohledem žáků“, s ohledem na naše zkušenosti s podnikavostí a finanční gramotností v Jihomoravském kraji.

Poděkování patří naším žákům: Lee Geršlové z EPO4, Tereze Palečkové z EPO3, za vzornou reprezentaci a jejich přínos do konference.