Italští žáci na SŠTE

Během posledních dvou týdnů byla součástí naší výuky šestice žáků ze školy Tecnico Industriale ITIS „Camillo Olivetti“ z překrásného italského města Ivrea. Tato spolupráce probíhala jako součást Erasmus+, kde se naše škola již dlouhodobě podílí na rozvíjení vzdělání se partnerskými školami.

Žáci se účastnili výuky teoretických předmětů jako technologie, anglický jazyk či dějepis, avšak nejvíce času věnovali projektu návrhu a výroby modelu rakety, při kterém využívali nové 3D tiskárny BambuLab získané z projektu EDUbus. Žáci raketu v italských barvách na konci svého působení úspěšně odstartovali. Daný projekt byl úspěšný a žáci budou v projektu pokračovat již na domovské půdě. Žáci měli vyžití i mimo školu návštěvami Technického muzea, Hvězdárny a planetárium Brno či Masarykova okruhu, kde vyzkoušeli místní motokáry. Dle jejich ohlasů je Brno skvělá lokace pro studující a velmi rádi se sem vrátí.

Tímto děkujeme všem účastněným stranám a pedagogům, kteří věnovali svůj čas pro zajištění hladkého průběhu stáže.